Miesięczne archiwum: Wrzesień 2014

Akatyst przed przyjęciem Świętych Tajemnic Chrystusowych

Kondakion 1 Najpiękniejszy Oblubieńcze dusz i serc! Twoim przyobleczeniem człowieczego ciała i śmiercią na Krzyżu zaręczyłeś Sobie na zawsze cały ludzki ród. Dałeś nam jako zapewnienie życia wiecznego Najczystsze Ciało i Krew swoją, po które teraz i ja, niegodny, przychodzę … Czytaj dalej

Opublikowano Akatysty inne | Dodaj komentarz

Akatyst do Najsłodszego Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa

Kondakion 1 Arcyzwycięski Hetmanie i Boże, piekła pogromco, Ty wybawiłeś nas od wiecznej śmierci, dziękczynne pieśni przynosimy Tobie słudzy przez Ciebie stworzeni. Mając miłosierdzie niewypowiedziane od wszelkich bied wybaw nas, wzywających: Jezusie Synu Boży zmiłuj się nade mną. Ikos 1 … Czytaj dalej

Opublikowano Akatysty ku czci Świętej Trójcy | Dodaj komentarz

Akatyst do Ducha Świętego

Kondak 1 Adam z prochu ziemi utworzony, marna glina i popiół, do życia powstał, Duchem Twym Najświętszym ożywiony i widząc chwałę Twoją i wszechmoc, z niepojętej dla niego radości za dar życia, zawołał do Stwórcy swego: Alleluja! Ikos 1 Brzemię … Czytaj dalej

Opublikowano Akatysty ku czci Świętej Trójcy | Dodaj komentarz

Akatyst do Boga Ojca, Stworzyciela nieba i ziemi

Kondak 1 Aniołów Stwórco i wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, ja proch nędzny wyciągam ręce swoje do Ciebie, ogarnięty zachwytem nad stworzonym przez Ciebie światem, który dostrzegają moje oczy, wpatrzony w ciała niebieskie nad moją głową, łączę się z nimi … Czytaj dalej

Opublikowano Akatysty ku czci Świętej Trójcy | Dodaj komentarz

Akatyst do przepodobnego i bogonośnego Ojca naszego Serafima Cudotówrcy Sarowskiego

Kondak 1 Wybrany cudotwórco i przedziwny sługo Chrystusowy, niezawodny pomocniku i orędowniku nasz, przepodobny ojcze Serafinie! Wielbiąc Boga, który cię rozsławił, śpiewamy również tobie pieśń pochwalną. Ty zaś, mając ogromną śmiałość przed Zbawicielem, wybaw od wszelkich bied nas, którzy wołamy: … Czytaj dalej

Opublikowano Akatysty ku czci Świętych Pańskich | Dodaj komentarz

Akatyst ku czci świętego Mikołaja Cudotwórcy, arcybiskupa Miry Licejskiej

Kondak 1 Arcyzwycięski Cudotwórco, szczególnie miły Chrystusowi, wylewający nam wszystkim drogocenny olej miłości dla świata i niewyczerpane morze cudów, wysławiam Cię z miłością, święty Mikołaju; Ty który masz śmiałość przystępować do Boga, uratuj nas od wszelkiego nieszczęścia, abym zawołał do … Czytaj dalej

Opublikowano Akatysty ku czci Świętych Pańskich | Dodaj komentarz

Akatyst ku czci świętego męczennika – młodzianka Gabriela Zabłudowskiego

Troparion, głos 5. Święte Dziecię Gabrielu, ty za Przebitego za nas przez złych judejczyków okrutnie, także przez nich byłeś przekłuty w żebra i za Wykrwawionego za nas całe ciało na wykrwawienie i straszliwe rany oddałeś, teraz zaś ku sławie wiecznej … Czytaj dalej

Opublikowano Akatysty ku czci Świętych Pańskich | Dodaj komentarz