Akatyst do Najsłodszego Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa

11kwap4[1]Kondakion 1

Arcyzwycięski Hetmanie i Boże, piekła pogromco, Ty wybawiłeś nas od wiecznej śmierci, dziękczynne pieśni przynosimy Tobie słudzy przez Ciebie stworzeni. Mając miłosierdzie niewypowiedziane od wszelkich bied wybaw nas, wzywających:

Jezusie Synu Boży zmiłuj się nade mną.

Ikos 1

Boże mocy i Aniołów Stwórco, otwórz mój niedouczony rozum i język dla wychwalania przeczystego Twojego Imienia, jak niegdyś głuchoniememu słuch i język otworzyłeś i ten zawołał:

 

Jezusie przecudny aniołów zadziwienie,

Jezusie mocny prarodziców wybawienie,

Jezusie przesłodki patriarchów uwielbienie,

Jezusie przesławny wiernych umocnienie,

 

Jezusie przeumiłowany proroków wypełnienie,

Jezusie przedziwny męczenników mocy,

Jezusie przecichy mnichów radości,

Jezusie przemiłościwy prezbiteriów słodyczy,

 

Jezusie przemiłosierny poszczących wsparcie,

Jezusie przesłodki przepodobnych rozradowanie,

Jezusie przeczcigodny mądrości żyjących w czystości,

Jezusie przedwieczny grzeszników zbawienie,

 

Jezusie Synu Boży zmiłuj się nade mną.

Kondakion 2

Całunem spowitego syna, jedynaka wdowy na pogrzebanie niesionego wskrzesiłeś, Zbawco, wzruszony łzami matki, okazując jej miłosierdzie, o ludzi miłujący, tak i mnie okaż miłosierdzie i przez grzech obumarłą moją duszę ożyw, aby zaśpiewała Tobie: Alleluja.

Ikos 2

Dar mądrości niepojętej chciał otrzymać Filip, gdy zawołał: Mistrzu, pokaż nam Ojca. Ty zaś mu odpowiedziałeś: Tyle czasu jesteś ze mną a nie poznałeś, że Ojciec we mnie a Ja w Ojcu jestem. Przeto wytrwale i z bojaźnią wzywam Ciebie:

 

Jezusie Boże przedwieczny,

Jezusie Królu przesilny,

Jezusie Władco wielce cierpliwy,

Jezusie Zbawco przemiłosierny,

 

Jezusie Stróżu mój przedobry,

Jezusie oczyść grzechy moje,

Jezusie zgładź wszystkie zbrodnie moje,

Jezusie odpuść nieprawości moje,

 

Jezusie Nadziejo moja, nie zawiedź mnie,

Jezusie Pomocy moja, nie odrzucaj mnie,

Jezusie Stworzycielu mój, nie zapomnij mnie,

Jezusie Pasterzu mój, nie zagub mnie,

 

Jezusie Synu Boży zmiłuj się nade mną.

Kondakion 3

Energią Boską z wysoka Apostołów oblokłeś, o Jezusie, w Jeruzalem na Nią czekających. Przyoblecz i mnie, obnażonego z wszelkiego dobrego dzieła żarem tegoż Świętego Ducha Twojego i pozwól z miłością śpiewać Tobie: Alleluja.

Ikos 3

Fontanną miłosierdzia, przyzywającą do siebie celników, grzeszników i niewiernych jesteś o Jezusie, nie odrzucaj i mnie dzisiaj, do nich podobnego, ale jako mirrę drogocenną przyjmij tę pieśń moją:

 

Jezusie Siło niezwyciężona,

Jezusie Miłosierdzie bez granic,

Jezusie Piękno świetlane,

Jezusie Miłości niewypowiedziana,

 

Jezusie Synu Boga Żywego,

Jezusie obdarz miłością mnie grzesznego,

Jezusie usłysz mnie w bezprawiu poczętego,

Jezusie oczyść mnie w grzechach zrodzonego,

 

Jezusie naucz mnie niepotrzebnego,

Jezusie oświeć mnie ciemnego,

Jezusie oczyść mnie splamionego,

Jezusie na dobrą drogę wyprowadź mnie błądzącego,

 

Jezusie Synu Boży zmiłuj się nade mną.

Kondakion 4

Głębia zwątpień wciągała Piotra, gdy widział w ciele Ciebie, Jezusie, po wodach chodzącego, ale dłoń pomocną otrzymawszy poznał w Tobie prawdziwego Boga i zawołał: Alleluja.

Ikos 4

Historia ślepego siedzącego przy drodze i wołającego za Tobą obok przechodzącym: Jezusie Synu Dawida zlituj się nade mną, gdy przywoławszy go otworzyłeś mu oczy, zachęca mnie do wytrwałego wołania do Ciebie:

 

Jezusie wyżyn niebieskich budowniczy,

Jezusie ziemskiego padołu Odkupicielu,

Jezusie otchłani piekielnych niszczycielu,

Jezusie piękno w stworzeniach Twoich odnawiający,

 

Jezusie duszy mej Pocieszycielu,

Jezusie umysłu mojego oświecenie,

Jezusie serca mojego radości,

Jezusie ciała mojego zdrowie,

 

Jezusie Zbawco mój zbaw mnie,

Jezusie światłości moja oświeć mnie,

Jezusie od męki wszelkiej wybaw mnie,

Jezusie sługę niegodnego wykup mnie,

 

Jezusie Synu Boży zmiłuj się nade mną.

Kondakion 5

Innym stworzeniem nas uczyniłeś przez Boską Krew Twoją, wyzwalając nas od przekleństwa Prawa, Jezusie. Tak samo wyciągnij nas z sieci, w którą smok nas zaplątał przez cielesne pożądliwości, zamysły wszeteczne i ducha omdlałego, wołających do Ciebie: Alleluja.

Ikos 5

Jezusa postać ujrzały dzieci hebrajskie i rozpoznały w Nim Władcę i Stwórcę człowieka. Z gałązkami oliwnymi biegły aby Go uczcić śpiewem: Hosanna. A my taką pieśń Tobie przynosimy:

 

Jezusie Boże prawdziwy,

Jezusie Synu Dawida,

Jezusie Królu przesławny,

Jezusie Baranku bez skazy,

 

Jezusie Pasterzu przedziwny,

Jezusie Ochrono w dzieciństwie moim,

Jezusie Przewodniku w młodości mojej,

Jezusie Pochwało starości mojej,

 

Jezusie Nadziejo w przejściu do wieczności,

Jezusie Żywocie po moim odejściu,

Jezusie Pocieszenie moje na sądzie Twoim,

Jezusie Pragnienie moje nie zawstydź mnie,

 

Jezusie Synu Boży zmiłuj się nade mną.

Kondakion 6

Karmiąc nas Bogiem przepełnioną Nowiną i wypełniając słowa proroków na ziemi objawiłeś się nam Jezusie, z ludźmi na ziemi przebywałeś i grzechy nasze wziąłeś na siebie, a ranami Twoimi uzdrowieni śpiewamy w radości: Alleluja.

Ikos 6

Lśniąc światłem Twojej Prawdy zwyciężyłeś wszelkie biesów knowania w świecie, a idole ich, Zbawco nasz, nie mogąc znieść blasku mocy Twojej w proch runęły. A stworzenia Twoje z ich niewoli wyzwolone wołają do Ciebie:

 

Jezusie Prawdo kłamstwo odganiająca,

Jezusie Światło przewyższające wszelką światłość,

Jezusie Królu zwyciężający wszystkie złe moce,

Jezusie Boże odziany w miłosierdzie,

 

Jezusie Chlebie życia, nasyć mnie głodnego,

Jezusie Źródło mądrości, napój mnie spragnionego,

Jezusie Szato wesela, odziej mnie nagiego,

Jezusie Welonie radości okryj mnie niegodnego,

 

Jezusie Dawco błagających, daj mi łzy nad grzechami moimi,

Jezusie Celu poszukujących, odszukaj duszę moją,

Jezusie otwierający pukającym, otwórz serce moje zatwardziałe,

Jezusie Odkupicielu grzeszników, oczyść nieprawości moje,

 

Jezusie Synu Boży zmiłuj się nade mną.

Kondakion 7

Łagodną Owieczką na zabicie prowadzoną i Barankiem bez skazy bezgłośnym wobec strzygących stałeś się dla nas, Jezusie, aby odkryć od wieków zakrytą tajemnicę i jako Bóg powstać z grobu, i w chwale na niebiosa wstąpić, aby i nas ze sobą podźwignąć, którzy śpiewamy Tobie: Alleluja!

Ikos 7

Miłosierny Stworzyciel objawił się nam, wspaniałość ukazując stworzenia. Przyjął ciało z Dziewicy za sprawą Ducha Świętego, z grobu pieczęci nie naruszając zmartwychwstał   i do Apostołów przez drzwi zamknięte wszedł z ciałem. Dlatego cud ten podziwiając śpiewamy:

 

Jezusie Słowo niepojęte,

Jezusie Słowo myślą nieobjęte,

Jezusie Mocy niedostępna,

Jezusie Mądrości niedocieczona,

 

Jezusie Boskości nieopisana,

Jezusie Panowanie niezliczone,

Jezusie Królestwo niezwyciężone,

Jezusie Władztwo bez końca,

 

Jezusie Mocy najwyższa,

Jezusie Władzy wieczna,

Jezusie Stwórco mój ubogać mnie,

Jezusie Odkupicielu mój wybaw mnie,

 

Jezusie Synu Boży zmiłuj się nade mną.

Kondakion 8

Niepojęte wcielenie Boga oglądając stańmy się obcy marności światowej i umysł w stronę Boskości skierujmy. Po to Bóg zstąpił na ziemię, aby nas na niebiosa zaprowadzić, śpiewających Jemu: Alleluja.

Ikos 8

O Słowo, królestwa niebios nie opuszczające i na ziemskim padole z nami mieszkające, dobrowolną śmierć na krzyżu za nas przyjmując, śmiercią swoją naszą śmierć podeptałeś a Swoim Zmartwychwstaniem życie darowałeś śpiewającym:

 

Jezusie Słodyczy serca,

Jezusie Mocy ciała,

Jezusie Światłości duszy,

Jezusie Bystrości rozumu,

 

Jezusie Radości sumienia,

Jezusie Nadziejo poznana,

Jezusie Pamięci przedwieczna,

Jezusie Pochwało z wysoka,

 

Jezusie Chwało moja najwznioślejsza,

Jezusie Dążenie moje nie odrzucaj mnie,

Jezusie Pasterzu mój odnajdź mnie,

Jezusie Miłosierny zbaw mnie,

 

Jezusie Synu Boży zmiłuj się nade mną.

Kondakion 9

Przenajświętsze Imię Twoje, Jezusie, na niebiosach sławią nieustannie anielskie chóry: Święty, Święty, Święty, śpiewając, a my grzeszni na ziemi nieczystymi ustami razem z nimi wołamy: Alleluja.

Ikos 9

Retorzy słów wielu jako ryby bezgłośne są wobec Ciebie  Jezusie Zbawco nasz. Nie potrafią bowiem powiedzieć, jak Bogiem niezmiennym i jednocześnie Człowiekiem prawdziwym jesteś. My tajemnicę tę podziwiając śpiewamy wiernie:

 

Jezusie Boże przedwieczny,

Jezusie Królu królujących,

Jezusie Władco panujących,

Jezusie Sędzio żywych i umarłych,

 

Jezusie Nadziejo pozbawionych nadziei,

Jezusie Pocieszenie płaczących,

Jezusie Chwało ubogich,

Jezusie nie osądź mnie według dzieł moich,

 

Jezusie oczyść mnie przez miłosierdzie Twoje,

Jezusie odsuń ode mnie zwątpienie moje,

Jezusie oświeć myśli serca mego,

Jezusie daj mi pamięć o końcu żywota mojego,

 

Jezusie Synu Boży zmiłuj się nade mną.

Kondakion 10

Słońce niezachodzące zbawienie niosące światu, Wschodzie Wschodów, do ciemnego Zachodu natury naszej przyszedłeś,   uniżając się aż do śmierci krzyżowej; dlatego wywyższone zostało Imię Twoje ponad wszelkie imię i od wszystkich niebiańskich i ziemskich istot na kolanach klęczących, słyszysz wołanie: Alleluja.

Ikos 10

Święty Królu przedwieczny Pocieszycielu, Chryste prawdziwy, oczyść nas od wszelkiej zmazy, jak oczyściłeś dziesięciu trędowatych i uzdrów nas, jak uzdrowiłeś miłującą pieniądze duszę Zacheusza celnika, abyśmy ze wzruszeniem śpiewali Tobie:

 

Jezusie Skarbie nieprzemijający,

Jezusie Bogactwo nieobjęte,

Jezusie Pokarmie umacniający,

Jezusie Napoju niewyczerpany,

 

Jezusie Szato ubogich,

Jezusie Opiekunie wdów i sierot,

Jezusie Obrońco pokrzywdzonych,

Jezusie Pomocy utrudzonych,

 

Jezusie Nauczycielu pielgrzymów,

Jezusie Sterniku pływających,

Jezusie Porcie bezpieczny żeglujących,

Jezusie Ratunku tonących,

 

Jezusie Synu Boży zmiłuj się nade mną.

Kondakion 11

Tobie przynoszę ja niegodny pienia pochwalne i wzywam Ciebie jak Kananejka: Jezusie ulituj się nade mną. Nie córkę bowiem lecz ciało mam mękami srogimi opętane i żądzą palone,   i uzdrowienie daruj wzywającemu Ciebie: Alleluja.

Ikos 11

Udzielasz światła w ciemnościach głupoty siedzącym, o Światłości odwieczna. Prześladujący Ciebie przedtem Paweł,   Boskiego głosu siłę słysząc, duchową mocą rozjaśniony został.   Tak i moje ciemne źrenice duszy oświeć mówiącego:

 

Jezusie Królu mój mocny,

Jezusie Boże mój przesilny,

Jezusie Władco mój nieśmiertelny,

Jezusie Stwórco mój przesławny,

 

Jezusie Nauczycielu mój przedobry,

Jezusie Pasterzu mój szczodry,

Jezusie Władco mój przemiłościwy,

Jezusie Zbawco mój przemiłosierny,

 

Jezusie rozświeć moje zmysły pożądaniami ściemnione,

Jezusie uzdrów ciało moje grzechami poranione,

Jezusie oczyść mój umysł od myśli marnych,

Jezusie ochroń serce moje od żądz nieprawych,

 

Jezusie Synu Boży zmiłuj się nade mną.

Kondakion 12

Wszystkich długów umorzycielu Jezusie, łaskę mi podający, przyjmij mnie skruszonego, jak przyjąłeś kiedyś Piotra, który Ciebie zdradził i wezwij mnie ogarniętego zwątpieniem, jak niegdyś Pawła, prześladującego Ciebie i usłysz mnie wołającego: Alleluja.

Ikos 12

Z wiarą opiewając Twoje wcielenie wychwalamy Ciebie wszyscy i wierzymy razem z Tomaszem, że Władcą i Bogiem naszym jesteś, siedzący po prawicy Ojca, Który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych. Wówczas zalicz mnie do stojących po prawicy Twojej i pozwól śpiewać:

 

Jezusie Królu przedwieczny miłością Twoją obdarz mnie,

Jezusie Kwiecie wonny zapachem Twoim napełnij mnie,

Jezusie Żarze miłości rozgrzej mnie,

Jezusie Świątynio przedwieczna ukryj mnie,

 

Jezusie Szato światłości ozdób mnie,

Jezusie Bisiorze drogi odziej mnie,

Jezusie Kamieniu szlachetny prześwietl mnie.

Jezusie Słońce Prawdy oświeć mnie,

 

Jezusie Światłości najświętsza Swoim blaskiem napełnij mnie,

Jezusie Lekarzu od boleści duszy i ciała ulecz mnie,

Jezusie Wybawco z rąk przeciwnika wyrwij mnie.

Jezusie od ognia nieugaszonego i innych wiecznych mąk wybaw mnie,

Jezusie Synu Boży zmiłuj się nade mną.

Kondakion 13

Żywe Słowo Boga!

Szczodry i przesłodki Jezusie!

Przyjmij teraz tę małą modlitwę naszą,

jak przyjąłeś niegdyś wdowie dwa grosze

i ochroń dziedzictwo Twoje

od wrogów widzialnych i niewidzialnych,

od napaści obcych, od chorób i głodu,

od wszelkiego smutku i śmiercionośnej rany

i od nadchodzącej męki

wybaw wszystkich śpiewających Tobie: Alleluja.

 

(Ten kondak śpiewamy trzykrotnie, następnie ikos 1 i kondak 1)

 

W skrusze serca i kolana swe skłoniwszy do Zbawcy módlmy się:

Wszyscy:

Kyrie elejson (3x)

 

Modlitwa do Najsłodszego Zbawiciela Naszego Jezusa Chrystusa

 

Władco i Boże nasz, Jezu Chryste, z niewypowiedzianej Twojej miłości do ludzi, gdy nadeszła pełnia czasów oblokłeś się w ciało z Maryi Dziewicy, by dokonać sławnego dzieła Odkupienia, aby wyrwać nas z niewoli wroga.

Wyzwoleni słudzy Twoi, Władco, w hymnach Cię chwalimy, bo przez Ciebie Ojca poznajemy, błogosławimy Ciebie, Ducha Przenajwiętszego na świat od Ojca nam zsyłającego i oddajemy pokłon Świętej Twojej Rodzicielce, Służebnicy Boskiego Wcielenia.

Wychwalamy zastępy Twoich wojsk niebieskich nieustannie sławiących i opiewjących Twój Majestat. Błagamy o wstawiennictwo Poprzednika Twego Jana, który Ciebie, Władco, chrzcił w Jordanie. Czcimy zapowiadających przyjście Twoje Proroków i szanujemy Twoich świętych Apostołów. Uroczyście czcimy męstwo Męczenników,wychwalamy czystość Twych Kapłanów, oddajemy pokłon rzeszom Mnichów przepodobnych i cały zastęp świętych Twoich wychwalamy.

Taką liczną rzeszę nieobjętą wzrokiem i rozumem posiadając przed Obliczem Twoim, błagania za nas zanoszącą przed łaskawy i niebieski Tron Chwały Twojej, mają w niebie słudzy Twoi, na ziemi żyjący. Dla ich modlitw popatrz miłosiernym okiem na przewiny nasze i daruj nam wszystkim z grzechów oczyszczenie i udział w radości Twoich świętych.

Przez łaski i szczodroty Twego miłosierdzia, albowiem błogosławiony jesteś na wieki wieków. Amiń.

 

tł. Monaster w Ujkowicach

Ten wpis został opublikowany w kategorii Akatysty ku czci Świętej Trójcy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s