Akatyst ku czci Przenaświętszej Bogurodzicy (Zwiastowania – Wielki Akatyst) staropolski – 1792

91jouf[1]Modlitwa przed zaczęciem tego nabożeństwa

O Nayświętsza i Naywyższa Monarchini, nayczystsza Panno, oraz Iezusa Chrystusa Wcielonego Boga moiego Matko; oto ia nikczemny i niegodny twoy poddany, biie czołem przed Maiestatem Twoim, zaczynaiąc z niegodnych ust moich pochodzące pochwały Twoie, które Ty Macierzyńskim przyiąwszy sercem, o! Matko Króla na Niebie i na Ziemi Króluiącego, racz offiarować naymilszemu Synowi Twoiemu, a Bogu moiemu, prosząc od niego  odpuszczenia wszystkich grzechów moich, poprawy życia moiego, i w godzine śmierci bez nagabania piekielney mocy, na wieczne z tego doczesnego życia mieszkanie przeyścia moiego.

Bądź pośrzedniczką u Syna Twoiego naymilszego Pani i Protektorko moia, aby mi raczył ułatwić weyście do Królestwa swoiego Niebieskiego, i tam wiecznie mnie karmić pokarmem słodkości, i uciech gornego onego Miasta Niebieskiego Ieruzalem, które zawisły na widzeniu Boga, w Tróycy Świę: iedynego, i kochaniu tey nieskończoney dobroci, którey Aniołowie sławić swoiemi słodkiemi pieniami, i kochać nigdy nieprzestano, tey chwały i rozkoszy przez twoią poważną przyczynę, racz Pani moia, opiekunko, i ostatnia grzesznych nadzieio uczestnikiem mnie uczynić; albowiem ty wszystko możesz, iako ta która iesteś  Matką wszystko mogącego.

A tym czasem skłoń ucho Twoie ku moim niegodnym modłom, które ważę się ofiarować Tobie w następuiących pochwałach tym sposobem:

 

Niezwyciężoney Monarchini my słudzy twoi, na dzięk czynienie za twoie zwycięstwo nad nieprzyiacielami naszemi, będąc od klęski wybawieni, pieśni zwycięzkie spiewamy tobie, o! Bogarodzico! Ty zaś będąc mocy niezwyciężoney od wszelkich kłopotow, i niebespieczeństw racz nas wybawić, abyśmy do ciebie wołali: Bądź pozdrowiona, oblubienico nienaruszona.

 

ANTYFONA I

Rozkaz taiemny odebrawszy, Archanioł Gabriel szybkim krokiem staie w domu Jozefowym, do Niepokalaney Maryi Panny temi mówiąc słowy: Ten który Niebo do ziemi przychylił zstąpieniem swoim bez żadney odmiany istności swoiey, cały teraz w Tobie zamyka się: którego ia widząc wewnętrznościach Twoich postać sługi przyimuiącego, z zadziwienia do Cebie wołam: Bądź pozdrowiona, oblubienico nienaruszona.

 

POZDROWIENIE I

 

Archanioł z Nieba posłany dla pozdrowienia Matki Boskiey, poznawszy swoim Anielskim rozumem Ciebie Pana w Niey Wcielonego, w zadumieniu stanoł, mowiąc do Maryi te słowa:

 

Bądź pozdrowiona, dla którey Wesele światu zaiasnieie,

Bądź pozdrowiona, przez którą przeklęstwo będzie oddalone,

Bądź pozdrowiona, któraś upadłego Adama podzwigneła,

Bądź pozdrowiona, łez Ewy odkupienie,

 

Bądź pozdrowiona, Wysokości ludzkim rozumem niedościgła,

Bądź pozdrowiona, przepaści i samym Anielskim okiem niedoyrzana,

Bądź pozdrowiona, która Króla niebieskiego iesteś Tronem,

Bądź pozdrowiona, która dźwigasz wszystko dzwigaiącego,

 

Bądź pozdrowiona, gwiazdo która nam słońce pokazuiesz,

Bądź pozdrowiona, przybytku Boskiego Wcielenia,

Bądź pozdrowiona, przez którą iest odnowione stworzenie,

Bądź pozdrowiona, przez którą pokłon odbiera Stworca,

 

Bądź pozdrowiona, oblubienico nienaruszona.

 

ANTYFONA II 

Widząc się bydź niepokalaną Marya, rzecze smiele Gabryelowi: cudowny głos twoy wydaje się w umysle moim, i trudny do wyrozumienia, albowiem jak może bydź poczęcia płodność bez męża? Jako ty opowiadasz wołając: Alleluja.

 

POZDROWIENIE II

 

Taiemne Boskie postanowienie pragnąc wiedzieć Marya zawołała do niebieskiego posłańca: powiedz mi jako to bydź może, aby zewnętrzności czystych mogł się Syn narodzić? którey on jednak z boiaźnią odpowiadaiąc rzecze:

 

Bądź pozdrowiona, Taiemnicy niewypowiedzianey wiadoma,

Bądź pozdrowiona, wiaro tych rzeczy, o których milczeć należy,

Bądź pozdrowiona, cudów Chrystusowych początku,

Bądź pozdrowiona, dekretów iego przyczyno.

 

Bądź pozdrowiona, drabino Niebieska, przez którą Bóg zstępuie,

Bądź pozdrowiona, drogo do Nieba ziemskich mieszkańców prowadząca,

Bądź pozdrowiona, Aniołów wielce chwalebne zadziwienie,

Bądź pozdrowiona, szatanów klęsko nigdy od nich nie opłakana.

 

Bądź pozdrowiona, któraś światło wiary niewypowiedzianym sposobem porodziła,

Bądź pozdrowiona, któraś o sposobie rodzenia Twoiego nieuwiadomiła,

Bądź pozdrowiona, która wszystkich mędrców przechodzisz rozumy,

Bądź pozdrowiona, która oświecasz myśli wiernych.

 

Bądź pozdrowiona, oblubienico nienaruszona.

 

ANTYFONA III 

Moc Naywyższego do Maryi męża nieznaiącey zstąpiwszy, żywot iey płodnym uczyniła, iako by rolą rozkoszną, i obfitą dla wszystkich, którzy chcą z tąd zbierać zbawienie, gdy śpiewaią: Alleluja.

 

POZDROWIENIE III

 

Nosząc żywot Panna, w którym Boga poczeła, pospieszyła do Elżbiety, gdzie Jan niemowle wewnętrznościach macierzynskich zamknięty, usłyszawszy ich powitanie wielce pocieszony, skokiem iakoby iakim spiewaniem wołał do Matki Boskiey:

 

Bądź pozdrowiona, rodzaju niezwiędłego roszczko,

Bądź pozdrowiona, owocu zepsowaniu niepodległego odziedziczenie,

Bądź pozdrowiona, która łaskawego sprawuiesz narodu ludzkiego pracownika,

Bądź pozdrowiona, która rodzisz życia naszego dawce.

 

Bądź pozdrowiona, ziemio która wydaiesz miłosierdzia obfitość,

Bądź pozdrowiona, ołtarzu który nosisz dostatek przebłagania,

Bądź pozdrowiona, ponieważ ty sprawuiesz, że Ray rozkoszy naszych kwitnąć zaczyna,

Bądź pozdrowiona, ponieważ odpocznienie duszom gotuiesz.

 

Bądź pozdrowiona, przyiemna modlitwy wonności,

Bądź pozdrowiona, całego świata przebłaganie,

Bądź pozdrowiona, która przychilność Boga ku ludziom sprawuiesz,

Bądź pozdrowiona, ku Bogu ufności.

 

Bądź pozdrowiona, oblubienico nienaruszona.

 

ANTYFONA IV 

Maiąc w sobie wątpliwych myśli nawalność, zatrwożony jest czysty Jozef, patrząc na ciebie nieznaiącą małżeńskiego społku; z nieuwagą rozumieć poczoł o Tobie o! niewinna! Ale upewniony o twoim z Ducha Swiętego poczęciu, zawołał: Alleluja.

 

POZDROWIENIE IV

 

Słysząc Pasterze Aniołów wielbiących Chrystusa przytomność w ciele ludzkim, jako do Pasterza zbiegli się. Lecz gdy widzą jako Baranka wykarmionego na Łonie Maryi, wielbiąc one mówili:

 

Bądź pozdrowiona, Baranka i Pasterza Matko,

Bądź pozdrowiona, Owieczek rozumnych owczarnio,

Bądź pozdrowiona, niewidomych nieprzyjaciół postrachu,

Bądź pozdrowiona, Rayskich drzwi otworzenie.

 

Bądź pozdrowiona, ponieważ dla ciebie niebiescy Duchowie z nami zostają w radości,

Bądź pozdrowiona, ponieważ my z Aniołami dla ciebie zostaiemy w weselu,

Bądź pozdrowiona, Apostołów naywymownieysze usta,

Bądź pozdrowiona, męczenników niezwyciężona dzielności.

 

Bądź pozdrowiona, naygruntownieysza wiary podporo,

Bądź pozdrowiona, naypewnieyszy łaski dowodzie,

Bądź pozdrowiona, przez którą zniszczone iest Piekło,

Bądź pozdrowiona, przez którą chwały sukięką  przyodziani jesteśmy.

 

Bądź pozdrowiona, oblubienico nienaruszona.

 

ANTYFONA V

Ujrzawszy mędrcowie gwiazdę która swoim biegiem przyiscie Boże na swiat znaczyła za iey światłością poszli, onę jako by za pochodnie sobie maiąc, wszechmocnego szukali Króla, a którego żaden do tych czas doyść niemógł, oni dociekłszy ucieszeni są, do niego wołaiąc: Alleluja.

 

POZDROWIENIE V

 

Wiedzieli Chaldeyczykowie w rękach Panienskich tego, który ręką swoią stworzył wszystko, jego poznawszy bydź Panem chociaż w postaci sługi, i stworzenia, starali się uczcić darami, do błogosławionej dziewicy wołając:

 

Bądź pozdrowiona, Gwiazdy niezachodzącey Matko,

Bądź pozdrowiona, Jutrzeńko dzień zbawienny znacząca,

Bądź pozdrowiona, któraś piec zdrady przygasiła,

Bądź pozdrowiona, która Troycy tajemnice poznawaiących oswiecasz.

 

Bądź pozdrowiona, któraś okrutnego Tyrana z potęgi iego zrzuciła,

Bądź pozdrowiona, któraś Chrystusa dla nas uczyniła łaskawym Panem,

Bądź pozdrowiona, która nas uwalniasz z grzechu bałwochwalstwa,

Bądź pozdrowiona, która nas wybawiasz od złych uczynków.

 

Bądź pozdrowiona, któraś zniszczyła ognie bałwochwalstwa,

Bądź pozdrowiona, która z płomieni namiętności nas wyrywasz,

Bądź pozdrowiona, naszey powściągliwości rządzicielko,

Bądź pozdrowiona, wszystkich narodów wesele.

 

Bądź pozdrowiona, oblubienico nienaruszona.

 

ANTYFONA VI 

Stawszy się mędrcowie opowiadaczami Boskiego Narodzenia, wrócili się do Babilonii, a będąc posłuszni twoim rozkazom, ciebie Chrystusa wszystkim opowiadali, nieidąc na odwrót do Heroda, iako do nierozumnego, i kłamcy, który nieumiał Tobie spiewać: Alleluja.

 

POZDROWIENIE VI 

Gdy rozpuściłeś w Egipcie światło prawdy, a kłamstwa ciemności rozpędziłeś, bałwany Egipskie o! Zbawicielu mocy Twoiey cierpieć niemogąc poupadały: którzy zaś z ludzi byli wybawieni od bałwochwalstwa do Bogarodzicy wołali:

 

Bądź pozdrowiona, naprawo ludzkiego rodzaiu,

Bądź pozdrowiona, upadku szatańskey mocy,

Bądź pozdrowiona, ktoraś moc zwodzicielowi zhańbiła,

Bądź pozdrowiona, któraś bałwanow zdradę przekonała.

 

Bądź pozdrowiona, morze, które dusznego Faraona zatopiło,

Bądź pozdrowiona, opoko któraś pragnących życiem wiecznym napoiła,

Bądź pozdrowiona, ognista kolumno, która wodzem jesteś wciemnościach zostaiącym,

Bądź pozdrowiona, zasłono swiata obszernieysza nad obłok.

 

Bądź pozdrowiona, nieustający pokarmie manny dla ludzi spuszczoney,

Bądź pozdrowiona, szafarko rozkoszy Swiętych,

Bądź pozdrowiona, ziemio dawno obiecana,

Bądź pozdrowiona, miodem i mlekiem płynąca.

 

Bądź pozdrowiona, oblubienico nienaruszona.

 

ANTYFONA VII

Maiącemu się przenieść z tego zdradliwego swiata Symeonowi, raczyłeś się dać na ręce będąc niemowlątkiem, ale on poznawszy bydź Cię prawdziwym Bogiem, zadziwił się nad niewypowiedzianą mądrością Twoią, wołając: Alleluja.

 

POZDROWIENIE VII

 

Nowe uczynił stworzenie, nam od niegoż stworzonym obiawiony stworzyciel, z żywota Niepokalanego narodził się, i tenże żywot iako był przedtym zachował nienaruszony, aby my, ktorzy ten cud widziemy, wychwalali Maryą, wołając:

 

Bądź pozdrowiona, kwiecie zepsowaniu niepodległy,

Bądź pozdrowiona, korono powściągliwości,

Bądź pozdrowiona, która zmartwychwstanie iaśnie na sobie wyrażasz,

Bądź pozdrowiona, która Anielskie życie na sobie pokazuiesz.

 

Bądź pozdrowiona, drzewo w owoc obfite na pokarm wiernych,

Bądź pozdrowiona, którego wdzięcznym liścia cieniem zasłaniaią się wierni,

Bądź pozdrowiona, która w żywocie nosisz wodza błądzących,

Bądź pozdrowiona, która rodzisz więźniow odkupiciela.

 

Bądź pozdrowiona, Sprawiedliwego Sędziego ubłaganie,

Bądź pozdrowiona, grzesznych ludzi orędowniczko,

Bądź pozdrowiona, jedyna nadziejo rozpaczających,

Bądź pozdrowiona, Miłości wszelkie żądze przewyższająca.

 

Bądź pozdrowiona, oblubienico nienaruszona.

 

ANTYFONA VIII 

Uważając te dziwne niewedług świata Narodzenie, strońmy i my od swiata podnosząc mysli nasze do Nieba, dla tego bowiem wysoki Bóg pokornym na ziemi raczył się stać człowiekiem, aby tych do wysokości pociągnoł, którzy wołają:  Alleluja.

 

POZDROWIENIE VIII

Całe było na tym padole, całe i w niebie było przytomne miescem nieokreślone Słowo, albowiem zstąpienie tylko Boskie, a nie mieysca przemienienie, do napełnioney Boskim Duchem stało się, ktora to słyszy:

 

Bądź pozdrowiona, niepoiętego Boga przybytku,

Bądź pozdrowiona, nayswiętszey Tajemnicy bramo,

Bądź pozdrowiona, o którey doskonałościach niewierni powątpiewaią,

Bądź pozdrowiona, Która jesteś wiernym niewątpliwą Chwałą.

 

Bądź pozdrowiona, nayswiętszy Tronie Jego, ktory na Cherubinach spoczywa,

Bądź pozdrowiona, nayzacnieysze mieszkanie Jego, ktory mieszka nad Serafinami,

Bądź pozdrowiona, ktoraś rzeczy przeciwne do  Jedności przywiodła,

Bądź pozdrowiona, ktoraś panieństwo i macierzyństwo wraz złączyła.

 

[Bądź pozdrowiona, przez którą przestępstwo się gładzi],

Bądź pozdrowiona, ktoraś nam Niebo otworzyła,

Bądź pozdrowiona, Kluczu Krolewstwa Chrystusowego,

Bądź pozdrowiona, Wiecznego dobra nadzieio,

 

Bądź pozdrowiona, Oblubienico nienaruszona.

 

ANTYFONA IX 

Wszelkie Chory Anielskie nad Cudownym Wcielenia Twoiego dziełem zadziwili się, o Zbawicielu! albowiem nieograniczonego przed tym widząc, ciebie Boga, teraz widzą Tegoż w ludzkiey postaci ograniczonego, i przystęp do siebie łatwy dającego z nami obcuiącego, i od wszystkich słyszącego: Alleluja.

 

POZDROWIENIE IX

 

Krasomowcy naywymownieysi, jako milczące ryby staią się gdy mowią o Tobie o! Boga rodzico! nie są albowiem sposobni wyrazić to dostatecznie, jako Ty będąc Matką razem i Panno iesteś; my zaś wiedząc to bydź niepojętą Taiemnicą wiernie wołamy:

 

Bądź pozdrowiona, mądrości Boskiey skłonienie,

Bądź pozdrowiona, Opatrzności Jego skarbie,

Bądź pozdrowiona, która mądrość swiata tego potępiasz,

Bądź pozdrowiona, która mistrzow wymowy, w wymowie swoiey ustających strofuiesz.

 

Bądź pozdrowiona, albowiem zdradliwie o Tobie się badaiący stali bez rozumnemi,

Bądź pozdrowiona, ponieważ zniszczeli prożnych baiek wynalazcy,

Bądź pozdrowiona, która Ateńskie oboiętności rozpraszasz,

Bądź pozdrowiona, która Rybołowow napełniasz sieci.

 

Bądź pozdrowiona, która z przepaści niewiadomości wybawiasz,

Bądź pozdrowiona, która wielu w umieiętności oświecasz,

Bądź pozdrowiona, okręcie tych, co przez morze swiata tego pragną bydź do zbawienia przeprawieni,

Bądź pozdrowiona, porcie w tym życiu żeglujących.

 

Bądź pozdrowiona, oblubienico nienaruszona.

 

ANTYFONA X 

Chcąc swiat zbawić wszystkich rzeczy rządca tego się dobrowolnie podioł, że będąc Pasterzem i Bogiem, dla nas napodobieństwo nasze stał się człowiekiem, a przyiąwszy na siebie podobieństwo, gdy podobnych do siebie pociągnął, jako Bog usłyszał: Alleluja.

 

POZDROWIENIE X

 

Obrono iesteś Panien, i wszystkich, którzy do Ciebie uciekaią się, o Panno i Matko Boska! Stworca albowiem nieba i ziemi w Twoim żywocie przytomnym będąc Ciebie o Niepokalana, przyozdobił sobie i nauczył wszystkich, aby cie tak pozdrawiali:

 

Bądź pozdrowiona, kolumno Panieństwa,

Bądź pozdrowiona, forto niebieska,

Bądź pozdrowiona, pomnożycielko duchownego odnowienia,

Bądź pozdrowiona, Boskiey dobroci szafarko.

 

Bądź pozdrowiona, Ty albowiem w grzechu poczętych odrodziłaś,

Bądź pozdrowiona, Ty albowiem od rozumu odeszłych, do rozumu przywróciłaś,

Bądź pozdrowiona, która myśli naszych zwodzicielowi przewodzić nad nami niedopuściłaś,

Bądź pozdrowiona, któraś Czystości dawcę porodziła.

 

Bądź pozdrowiona, niezmazanego Małżeństwa wzorze,

Bądź pozdrowiona, wiernych z Bogiem złączaiąca,

Bądź pozdrowiona, osobliwsza czystości Panieńskiey piastunko,

Bądź pozdrowiona, mieszkanie dusz Swiętych.

 

Bądź pozdrowiona, Oblubienico nienaruszona.

 

ANTYFONA XI 

Spiewanie wszelkie ustąpić musi wielkości miłosierdzia twojego, usiłując godnie wysłowić one: albowiem choćbyśmy tyle hymnow, ile ma piasku morze, spiewali tobie, o Krolu Swięty! nic równego temu nieuczyniemy, coś ty uczynił dla nas do ciebie wołających: Alleluja.

 

POZDROWIENIE XI

 

Pełną iasności pochodnię, która wciemności zostaiącym zaiaśniała, widziemy bydź Swiętą Dziewicę, ona bowiem zapalaiąc nam światło nad przyrodzone, wszystkich do poznania Boga prowadzi, iasnością myśli oświeca, będąc uczszczona wołaniem takowym:

 

Bądź pozdrowiona, promieniu słońca rozumnego,

Bądź pozdrowiona, iasności niezachodzącego słońca,

Bądź pozdrowiona,  błyskawico dusze oświecaiąca,

[Bądź pozdrowiona, gromie nieprzyjaciół rażący].

 

Bądź pozdrowiona, ponieważ nayiaśnieysze wypuszczasz swiatło.

Bądź pozdrowiona, ponieważ obfite wylewasz wody żywota,

Bądź pozdrowiona, przezroczystey sadzawki obraz wyrażaiąca,

Bądź pozdrowiona, zakały grzechu oczyszczaiąca,

 

Bądź pozdrowiona, brud sumienia naszego obmywaiąca.

Bądź pozdrowiona, naczynie pełność pociechy nam podawaiące,

Bądź pozdrowiona, zapachu wonności Chrystusowej,

Bądź pozdrowiona, żywocie duchowney rozkoszy.

 

Bądź pozdrowiona, oblubienico nienaruszona.

 

ANTYFONA XII

Gdy postanowił u siebie ten, który wszystkich winy wypłacił, dać odpuszczenie wszystkim winom naszym, sobą samym stał się przytomnym tym, którzy od łaski jego oddaleni, i zdarłszy Cyrograf od wszystkich, usłyszał: Alleluja.

 

POZDROWIENIE XII

 

Wszyscy, którzy sławimy twoie porodzenie, ciebie jakoby żywy Kościoł wychwalamy o Bogarodzico! gdy bowiem w twoim żywocie mieszkał ten Pan, który wszystko na ręku swoim trzyma, poświęcił cię, i nauczył wszystkich wołać do ciebie:

 

Bądź pozdrowiona, przybytku Boga i Słowa,

Bądź pozdrowiona, Swięta zacnieysza nad Swiętych,

Bądź pozdrowiona, skrzynio Duchem wyzłocona,

Bądź pozdrowiona, skarbnico żywota nieprzebranego.

 

Bądź pozdrowiona, szacowna pobożnych Królow korono,

Bądź pozdrowiona, Swiętych kapłanow czći godna pochwało,

Bądź pozdrowiona, nieporuszony Filarze Kościoła Bożego,

Bądź pozdrowiona, Forteco Krolewstwa niedobyta.

 

Bądź pozdrowiona, przez którą otrzymuią się zwycięstwa,

Bądź pozdrowiona, która w proch obracasz nieprzyjaciół naszych,

Bądź pozdrowiona, ciała moiego lekarko,

Bądź pozdrowiona, duszy moiey zbawienie.

 

Bądź pozdrowiona, oblubienico nienaruszona.

 

OFIAROWANIE

O! Naygodnieysza wszelkich pochwał matko! która ze wszystkich Nayswiętsze porodziłaś słowo! teraznieyszą ofiarę łaskawie przyiowszy od wszelkiego złego racz wszystkich bronić, i od przyszłego wybaw karania do ciebie wołających: Alleluja.

(Ofiarowanie mówimy trzykrotnie. Potem czyta się pozdrowienie 1: Archanioł z Nieba posłany…, a następnie 1 antyfonę: Rozkaz taiemny odebrawszy, Archanioł Gabriel…)

Modlitwa Do Nayświę: Maryi Panny

Racz przyiąć, o naylitościwsza Pani Boga moiego Matko, te dary pochwał tobie iedynie należyte, i tobie, która zewszech narodow iesteś wybrana i nad wszystkie ziemskie i Niebieskie stworzenia wywyższona, od nas niegodnych sług twoich wtych pozdrowieniach offiarowane; przez cie iedyną albowiem Pan zastępow raczył z nami obcować, i przez ciebie przyszliśmy do poznania Syna Bożego, i ucześnikami staliśmy się Nayswiętszego ciała i Krwi iego przenaydroższey; przeto ty bądź nad wszystko stworzenie błogosławiona, od Boga uwielbiona, iaśnieysza nad Cherubiny i nad Serafiny zacniejsza, atym samym od wszystkiego stworzenia pochwał godna; nieustaway modląc się za nami, niegodnemi sługami twoiemi, abyśmy byli wybawieni od wszelkiey przewrotney zdrady, od wszelkiey dolegliwości, iak duszney tak i cielesney, i bez naruszenia sumienia naszego, ochronieni bydź mogli od wszekiey zarazy diabelskiey, aż do ostatniego tchu naszego wcałości łaski Pana Boga, i zachowaniu iego Swiętych Przykazań racz nas zachować. A tak my pod twoią Nayswiętszą opieką będąc zbawieni, tobie pokłon i dziękczynienie Bogu w Trójcy S. Jedynemu Chwałę wiekuistą oddawać będziem teraz, zawsze i na wieki wiekow. Amen.

tł. ks. Tymoteusz Szczurowski, Biała Podlaska 1792

Ten wpis został opublikowany w kategorii Akatysty ku czci Przenajświętszej Bogurodzicy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s