Akatyst ku czci świętego męczennika – młodzianka Gabriela Zabłudowskiego

11sfgwj[1]Troparion, głos 5.

Święte Dziecię Gabrielu, ty za Przebitego za nas przez złych judejczyków okrutnie, także przez nich byłeś przekłuty w żebra i za Wykrwawionego za nas całe ciało na wykrwawienie i straszliwe rany oddałeś, teraz zaś ku sławie wiecznej z Nim zamieszkałeś. Wspomnij i o nas, błagamy cię, czczących tu pamięć twoją, prosząc dla nas o zdrowie ciała i zbawienie dusz naszych.

Kondakion, głos 6

Ojczyzną twą były Zwierki, męczenniku Chrystusowy Gabrielu, ale przez istnych drapieżników- judejczyków porwany, rodziców zostałeś pozbawiony, który wszystko to kolejno ciężko przecierpiałeś i do Królestwa Niebieskiego wszedłeś. Odsuń tutaj od nas wszystkie krzywdy i troski i uproś – błagamy cię – abyśmy osiągnęli wieczne twe dziedzictwo.

Wysławianie

Wysławiamy Cię, cierpiętniku święte dziecię Gabrielu, i czcimy szlachetne męki twoje, które za Chrystusa przecierpiałeś.

 

Kondakion 1.

Wybrane dziecię Chrystusowe Gabrielu, czcimy Pana, który dał ci sławę, chwalimy cię z miłością, twoją dziecięcą niewinność i cierpienia szlachetne opiewamy. Ty, jako ptaszę niewinne, od urodzenia przez Boga wyznaczony i do wysokiej godności przypisany, w niebiosach będąc, módl się za nami, wołamy do ciebie:

Raduj się, Gabrielu, męczenniku Chrystusowy i młodzianku najczystszy.

 

Ikos 1.

Jak anioł jasny zjawiłeś się na ziemi, Gabrielu, młodziankiem będąc, który niczego złego nie uczynił. Dlatego Chrystus, przez ziemię przyjęty, wrota niebiańskie przed tobą otworzył, uznając Cię za wybrańca, z nimi nieustannie chwalisz Trójcę Przenajświętszą; dlatego usłysz, śpiewających dla ciebie co następuje:

Raduj się, wonne naczynie anielskiej czystości.

Raduj się, bogobojnych rodziców twych Piotra i Anastazji dziecię przecudne.

Raduj się, niewinnych dzieciąt ozdobo.

Raduj się, bowiem życie twe bezgrzeszne jest.

Raduj się, bowiem nieposzlakowaną jest śmierć twoja przed Bogiem.

Raduj się, który w dzieciństwie Krzyż Chrystusowy ukochawszy, niosłeś.

Raduj się, któryś godny jest oglądać na niebiosach niewysłowioną chwałę Bożą.

Raduj się, Gabrielu, męczenniku Chrystusowy i młodzianku najczystszy.

 

Kondakion 2.

Widząc Chrystus istne przeciw Niemu burzenie się okrutnych judejczyków, wybrał ciebie, Gabrielu, dziecię doskonałe, zwycięskiego bojownika niebiańskiego, i strumieniami krwi twojej najczystszej niegodziwość wrogów Boga zsiekł i owych pohańbił, widząc przez Ciebie wielkość Bożą i wielkość Cerkwi naszej, drżąc, śpiewamy w Trójcy sławionemu Bogu: Alleluja.

 

Ikos 2.

Rozum chory na zabójstwo Chrystusa mający oprawca, od rodziców twoich, którzy na krótki czas wyszli z domu, pochlebstwem uprowadził Cię, Gabrielu, i do Białegostoku wywiózł, aby twą krwią czystą jak zwierz drapieżny się napawać. Kiedy zaś byłeś bez ducha, krwi pozbawiony, oprawcy, cisnąwszy cię w żyto zielone, koło wsi Zwierki ciało twe porzucili. Takie twe męstwo w cierpieniu podziwiając, śpiewamy:

Raduj się, skrytych zabójców ofiaro potulna.

Raduj się, któryś mąk straszliwych zaznał.

Raduj się, któryś wziął na siebie mąk Chrystusowych wyobrażenie.

Raduj się, posłańcze Boga, aby błędy napiętnować.

Raduj się, który Wiarę umacniasz.

Raduj się, światło Cerkwi niegasnące.

Raduj się, któryś przyłączony do grona męczenników.

Raduj się, bowiem męczeństwo twe chwałę wynosi Ojca Niebieskiego.

Raduj się, Gabrielu, męczenniku Chrystusowy i młodzianku najczystszy.

 

Kondakion 3.

Z woli Najwyższego, który ukrzyżowany zostałeś, męczenniku najczystszy, spocząłeś w Niebiańskich sferach, bestialskie krwi przelanie napiętnowawszy i wściekłą judejską niegodziwość okiełznawszy. Raduj się, śpiewający ze wszystkimi cierpiętnikami zwycięską pieśń Bogu: Alleluja.

 

Ikos 3.

Mający, męczenniku Boży, niebo za sklepienie i niwę zieloną za łoże spokoju, przez trzy dni porzucony niepogrzebany pozostawałeś. Stada ptaków drapieżnych, a także mnóstwo psów wygłodniałych ciało twe wówczas otaczało, jednak dotknąć go nijak się nie odważyły: psy bowiem mądre przed drapieżnymi ptakami ciała twego broniły. Widząc w tym znak Boży, mówimy:

Raduj się, Boga kochające dziecię Chrystusowe.

Raduj się, cudownej opieki Boskiej dokonanie.

Raduj się, przez Syna Bożego upragniony.

Raduj się, równy służebnikom Pańskim.

Raduj się, ptaszę czyste, do gniazd niebiańskich przyjęty.

Raduj się, drzewa rajskiego młoda gałęzi.

Raduj się, blasku niebiańskich światłości.

Raduj się, gwiazdo jasna na nieboskłonie świecąca.

Raduj się, Gabrielu, męczenniku Chrystusowy i młodzianku najczystszy.

 

Kondakion 4.

Burza myśli ogarnia nas, młody cierpiętniku, gdy okrutną śmierć twoją wspominamy i cud ponadnaturalny widzimy w twej osobie objawiony, bowiem ciałem chłopięciem będąc, cierpliwie męki swoje znosząc, mężem okazałeś się prawdziwym. W tym bowiem, czyn twój męczeński rozumem obejmując, opiewamy Tego, który dał Ci nań moc: Alleluja.

 

Ikos 4.

Dowiedziawszy się rodzice od mieszkańców wsi Zwierki, że dziecię ich od trzech dni na pustkowiu bez ducha leży, przyszli i śmierć twoją przedwczesną opłakawszy, ciało twe czyste na cmentarz cerkiewny przynieśli, i w pobliżu cerkwi wsi owej pogrzebali, przerażeni – wraz ze wszystkimi wiernymi – nieludzkim judejczyków występkiem. My zaś, podziwiając twoje męstwo, opiewamy twoje męczeństwo i wołamy wzruszeni:

Raduj się, młoda gałęzi, któraś pokus światowych łakoci nie zaznała.

Raduj się, który ziemskich dóbr pozbawiony, niebieskich uczestnikiem jesteś.

Raduj się, któryś osiągnął Królestwo Wieczne.

Raduj się, który przedwczesnym odejściem swoim łono ojca i matki swej wzburzyłeś.

Raduj się, bowiem rozpacz ich w radość ogromną przemieniłeś.

Raduj się, jak służebnikiem Władcy się okazałeś.

Raduj się, naśladowcze męk Chrystusowych.

Raduj się, Gabrielu, męczenniku Chrystusowy i młodzianku najczystszy.

 

Kondakion 5.

Gwiazdą Bogiem promieniejącą jesteś na świecie, dziecię błogosławione Gabrielu, jaśniejąc anielską czystością, tak teraz lśnij na niebiosach sławą wieczną pośród sprawiedliwych, wraz z którymi nieustannie śpiewamy Panu Chwały, Chrystusowi: Alleluja.

 

Ikos 5.

Widząc anielską czystość serca twego, potulność i łagodność, co okazałeś męczeńsko, Gabrielu, niech Bóg sławi Cię pośród świętych swoich; zaiste bowiem cud sławetny nad wyraz: po trzydziestu latach ciało Twoje nietknięte znaleziono, źródłem będące uzdrowień dla wszystkich z wiarą przybiegających doń. Przyjmij więc od nas słowa chwały:

Raduj się, przybytku dobra.

Raduj się, przez nietknięte rozkładem relikwie Twe wielką radością nas napełniający.

Raduj się, źródło cudownych uzdrowień.

Raduj się, gdyż Pan moc na Tobie cudowną objawił.

Raduj się, któryś bezbożność judejczyków obalił.

Raduj się, któryś krwią swoją Wiarę Prawdziwą umocnił.

Raduj się, któryś jest radością Pana naszego.

Raduj się, nasz orędowniku przed Bogiem.

Raduj się, Gabrielu, męczenniku Chrystusowy i młodzianku najczystszy.

 

Kondakion 6.

Chrystusowa Cerkiew Prawosławna sławi Twe, młodzianku Gabrielu, cierpienia, rany i męki dla Boga przez Ciebie znoszone, jako poprzez nie cudownie rozsławił Cię Pan i ciało Twe w nietkniętym stanie ziemi białostockiej objawił, ze wzruszeniem więc wołamy: Alleluja.

 

Ikos 6.

Zajaśniał nam nowy cud, tajemnicę Boskiego zamysłu objawiając, kiedy cerkiew Zwierkowska w płomieniach zgorzała, jednak szczątki Twe święte, w niej przechowywane, okazały się być całymi. Pełni podziwu, wiarę w Ciebie z czystym sercem głosimy, sławne dziecię Gabrielu: Alleluja.

Raduj się, któryś wykonał na sobie Słowo Boże, bowiem Pan chroni kości sprawiedliwych.

Raduj się, któryś potwierdził Słowo Boże, że włos z głowy waszej nie spadnie.

Raduj się, skarbie duchowy wiernych bogacący.

Raduj się, który radosną nadzieją na obietnicę zbawienia cieszysz nas.

Raduj się, w niebiosach i na ziemi przez anioły i ludzi ukochany.

Raduj się, który modlitwami swymi Stwórcę miłościwym czynisz.

Raduj się, wybrańcu Boży.

Raduj się, psałterzu chwałę Stwórcy opiewający.

Raduj się, Gabrielu, męczenniku Chrystusowy i młodzianku najczystszy.

 

Kondakion 7.

Chcąc Pan ludzi miłujący objawić w Tobie obraz nauczyciela ludzi, ukazał Ciebie, Gabrielu, jako szczególnego cierpiętnika, dążenia bluźnierców pognębiającego, niech więc i my dobroczyńcom Twoim, wśród których jaśniejesz, okażemy gorliwość, Królestwo Niebieskie osiągniemy, cudownemu w zamysłach swych Bogu śpiewając: Alleluja.

 

Ikos 7.

Nową lampą jaśniejącą, nieskrywaną, ale na świeczniku Cerkwi Chrystusowej postawioną i przez Boga rozsławioną byłeś, święty Gabrielu, ciemność rozświetlający i wrogów Boga przeciwko Chrystusowi działających łacnie zwyciężający, za to śpiewamy pieśń dla Ciebie tymi słowy:

Raduj się, któryś wiele mąk z rąk judejczyków wycierpiał.

Raduj się, któryś ich złość i przebiegłość zwyciężył.

Raduj się, który uczysz nas Prawdziwą Wiarę Boga w Trójcy chwalonego chronić.

Raduj się, kroki nasze na drogę zbawienia kierujący.

Raduj się, któryś za Przebitego Chrystusa Boga mnóstwo ran przyjął.

Raduj się, bowiem Go w niebiosach rozsławiasz.

Raduj się, sławo ludzi prawosławnych zacna.

Raduj się, przez ciebie bowiem odwiedził Pan ziemię naszą.

Raduj się, Gabrielu, męczenniku Chrystusowy i młodzianku najczystszy.

 

Kondakion 8.

Niezwykły i znamienity znak łaskawości Bożej widzą w Tobie wszyscy przybywający do Ciebie, Gabrielu; bowiem daną Ci łaską proszących z wiarą od wszelkich krzywd ochraniasz, od smutków uwalniasz i wszelkie prośby wiernych spełniasz, ucząc śpiewać na cześć Boga niedoścignionego w swych cudach: Alleluja.

 

Ikos 8.

Cały w ranach, skłuty, okaleczony, oddałeś, Gabrielu, prawą duszę swoją w ręce Boże, w cierpieniach ukojony, od zła codziennego i ziemskich nieszczęść daleki. Owo święte w Bogu uspokojenie wspominając, takie oto kierujemy do Ciebie słowa:

Raduj się, bezgrzeszny w zaśnięciu swoim.

Raduj się, na łono Abrahama przez aniołów wyniesiony.

Raduj się, do rajskiego przybytku z chwałą przyjęty.

Raduj się, wieńcem nieśmiertelności przez Pana zwieńczony.

Raduj się, Chrystusa Boga błogosławiony naśladowco.

Raduj się, bowiem następstwem twego dzieciństwa stało się Królestwo Niebieskie.

Raduj się, jako dla wszystkich wiernych wspomnienie o Tobie jest słodkie.

Raduj się, Gabrielu, męczenniku Chrystusowy i młodzianku najczystszy.

 

Kondakion 9.

Każdy śmiertelnik, słysząc o mękach Twych, o łagodne dziecię, czuje wzruszenie i cierpieniom Twym cześć oddaje: Cerkiew zaś Prawosławna śmierć twą męczeńską opiewa i imię Twe w uniesieniu wspomina, śpiewając radośnie: Alleluja.

 

Ikos 9.

Mówcy elokwentni, oczami cielesnego rozumu patrzący i próżno mówiącymi ustami wyjaśniający twórczą mądrość budowy wszechświata, dziwią się, po cóż bywają cierpienia niewinnych dzieci. My zaś, dziwiąc się temu, zwracamy się głośno do Ciebie, święty Gabrielu, mówiąc:

Raduj się, bowiem cierpienia Twe cierpieniom pozostałych sprawiedliwych są równe.

Raduj się, bowiem cierpieniem ciała wraz z Cierpiącym za nas się ukrzyżowałeś.

Raduj się, światło twórcze Mądrości.

Raduj się, Boska pobłażliwości dla śmiertelników.

Raduj się, głosie niebiański, do zbawienia wszystkich wzywający.

Raduj się, palcu Boży, który na Wysokości nam pokazuje.

Raduj się, bowiem do Chrystusa Pana modlitwy nasze zanosisz.

Raduj się, Gabrielu, męczenniku Chrystusowy i młodzianku najczystszy.

 

Kondakion 10.

Chcącym się uratować, święte dziecię, cierpieniem swoim obraz dajesz prawdziwej drogi ku Bogu, cnoty i ponoszenia ofiary. Kosztując teraz niebiańskich dóbr niewypowiedzianych, wspomnij o nas, którzy tu na ziemi cierpienia Twe opiewamy i śpiewamy Bogu: Alleluja.

 

Ikos 10.

Jesteś, Gabrielu, opoką niewzruszoną dla wszystkich nieszczęśliwych i krzywdzonych, którzy Ciebie, o dziecię, przywołują; chorym i matkom, które o dzieci swe się martwią, spokój i pociechę orędownictwem swym przynosisz. Za wszystkie więc łaski od Ciebie otrzymywane dziękczynnie wołamy:

Raduj się, obrońco nasz niezłomny.

Raduj się, orędowniku nasz gorliwy.

Raduj się, dzieciąt niebiański opiekunie.

Raduj się, cierpiących i chorych dzieci błogosławiony uzdrowicielu.

Raduj się, dla matek szukających pociechy po stracie dzieci skuteczny pocieszycielu.

Raduj się, który koisz przeżywających rozterki.

Raduj się, czystości duchowej nauczycielu.

Raduj się, służebniku Boży.

Raduj się, Gabrielu, męczenniku Chrystusowy i młodzianku najczystszy.

 

Kondakion 11.

Pieśń, którą Tobie ofiarujemy, Gabrielu, nie wystarcza dla uświetnienia sławnych przez cierpienie czynów Twoich, jednak bacząc na gorliwe nasze pragnienie, śpiew przez nas ofiarowany miłościwie przyjmij, nas zaś od grzechów i nieszczęść uwolnij, czystym sercem wołajmy więc Stwórcy naszemu: Alleluja.

 

Ikos 11.

Światłem łaski Bożej od urodzenia opromieniony, nietknięty wzniosłeś się do Świata Trójcy, proś tam o nasze oświecenie, ze skruchą serc o to się modląc, wołamy do Ciebie:

Raduj się, jasny promieniu Trójsłonecznego Świata, który ożywia świat.

Raduj się, ciepło duchowe, nasz chłód ogrzewające.

Raduj się, łampado, nasze ciemności rozświetlająca.

Raduj się, płomieniu ogrzewający nas w Wierze, Miłości i Nadziei.

Raduj się, szukających wstawiennictwa Twojego przed Bogiem orędowniku.

Raduj się, bowiem wiele może Twa modlitwa przed Jego obliczem.

Raduj się, niebiańskiego świata ozdobo.

Raduj się, ziemskiego świata chlubo.

Raduj się, Gabrielu, męczenniku Chrystusowy i młodzianku najczystszy.

 

Kondakion 12.

Łaskę Bożą, nigdy nieubożejącą, ale zawsze uzdrawiającą, wybłagaj dla nas, święty służebniku Boży; niech nauczy mnie Pan naśladować Cię w czystości anielskiej i łagodności, niech skieruje serca nasze ku płomiennej modlitwie i pokajaniu, niech zachowa w całości wszystkich, którzy z miłością dochowują przykazań Chrystusowych, niech da nam chrześcijańskie zakończenie naszego życia, niech pozwoli zobaczyć na niebiosach chwałę Bożą i opiewać ją na chwałę Trójcy Przenajświętszej: Alleluja.

 

Ikos 12.

Opiewamy cierpienia Twe, Gabrielu, sławimy Twe w dziecięcym ciele potulne męstwo, czcimy pamięć Twą, bowiem w Tobie objawiła się chwała Chrystusowa, sława Cerkwi Prawosławnej. Dlatego wołamy z miłością:

Raduj się, ofiaro czysta złożona Panu za nas, śmiertelników.

Raduj się, któryś Boga wychwalił cierpieniem swoim.

Raduj się, łask wiecznych spadkobierco.

Raduj się, grono winne Chrystusa.

Raduj się, od wrogów wszelkich niezawodny nasz obrońco.

Raduj się, chwały wiecznej dla nas orędowniku.

Raduj się, bojowniku Chrystusowy niezwyciężony.

Raduj się, dzieciątek zwierzchniku i obrońco.

Raduj się, Gabrielu, męczenniku Chrystusowy i młodzianku najczystszy.

 

Kondakion 13.

O bezgrzeszny męczenniku Chrystusowy Gabrielu, dziecięcej niewinności i łagodności obrazie przecudny, skromny śpiew przyjmujący, bądź nam żarliwym orędownikiem przed Bogiem, w nasze dni przewrotne, małodusznością, gniewem i nienawiścią dla braci swych kipiące, wierni Wierze, cierpliwości i miłości bądźmy. I tak żyjąc, wiecznych męk unikniemy i zawsze Bogu śpiewajmy: Alleluja, alleluja, alleluja.

(Ten kondakion mówimy trzykrotnie. Potem czyta się 1 ikos: Jak anioł jasny zjawiłeś się na ziemi…, a następnie 1 kondakion: Wybrane dziecię Chrystusowe Gabrielu…)

 

Modlitwa do świętego męczennika młodzianka Gabriela Zabłudowskiego

Dziecięcą łagodność w sobie chroniący, mężny w cierpieniu, Gabrielu błogosławiony, ziemi naszej diamencie drogocenny, który judejską niegodziwość wyjawiłeś! Do Ciebie my, grzeszni, przybiegamy w modlitwie i za grzechy swe żałujemy, małoduszności swej się wstydząc, z miłością do ciebie wołamy: od nieprawości naszych się nie odwracaj, czystości będący skarbcem; naszej małoduszności nie brzydź się, długotrwałego cierpienia nauczycielu; ale raczej owe niemoce nasze widząc z Niebios, uzdrowienia racz dać nam poprzez swą modlitwę, i naucz nas być naśladowcami Twojej wierności Chrystusowi. W przeciwnym razie Krzyża pokus, zła i cierpienia nie udźwigniemy, jednak i wtedy miłościwej Twej pomocy nie pozbawiaj nas, służebniku Boży, ale wolność i spokój dla nas u Boga wyproś. Także i matki modlące się za swoje dzieci usłysz, zdrowie i ratunek dla dzieciątek u Boga wybłagaj. Nie ma takiego okrutnego serca, które by słysząc o Twoich mękach, święte dziecię, nie wzruszyło się, i ponieważ oprócz tkliwych westchnień, niczego dobrego uczynić nie możemy, ale i taką rozrzewniającą myślą nasze głowy i serca, błogosławiony, oświeciwszy, na drogę naprawy życia naszego poprzez Łaskę Bożą nas skieruj . Zasiej w nas gorliwość nieustanną w dziele zbawienia duszy i sławienia Boga, i o godzinie śmierci pamięć nieśmiertelną pomóż nam zachować. Głównie zaś w śmiertelnym śnie naszym udręki demonicze i myśl rozpaczliwą od dusz naszych orędownictwem swoim odsuń i owe nadzieją Boskiego przebaczenia napełnij, w tym abyśmy nieustannie sławili miłosierdzie Ojca i Syna i Świętego Ducha, i usilne Twoje orędownictwo na wieki wieków. Amiń.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Akatysty ku czci Świętych Pańskich. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s