Miesięczne archiwum: Październik 2014

Akatyst ku czci świętych męczenników i darmoleczących Kosmy i Damiana

Troparion, ton 8. Święci darmoleczący i cudotwórcy Kosmo i Damianie, nawiedźcie lecząc niemoce nasze; darmo otrzymaliście, darmo obdarzcie nas. Kondakion ton 2. Łaskę otrzymawszy uleczeń, powszechnie obdarzacie zdrowiem doświadczających cierpień, lekarze, cudotwórcy przechwalebni; lecz przez wasze nawiedzenie zuchwalstwa nieprzyjaciół zniweczcie, … Czytaj dalej

Opublikowano Akatysty ku czci Świętych Pańskich | Dodaj komentarz

W jaki sposób należy odmawiać akatysty?

W jaki sposób należy odmawiać akatyst? Akatysty można odmawiać (czytać bądź śpiewać) w cerkwi lub w domu, dołączając je na końcu do modlitw porannych lub wieczornych. Można także je czytać w dowolnym czasie osobno. W takim przypadku kolejność czytania jest … Czytaj dalej

Opublikowano Lista | Dodaj komentarz

Akatyst ku czci świętych równych apostołom Metodego i Cyryla (autorstwa ojca Germana z Wałłamu)

Kondakion 1. Tocząc apostolską walkę zwyciężyliście ciemności niewiedzy i światłem poznania Boga oświeciliście lud słowiański, Metody i Cyrylu, równi apostołom. Nadal swym wstawiennictwem umacniajcie nas w wierze prawosławnej, od wszelkich nieszczęść ratujcie, nas, którzy z miłością do was wołamy: Radujcie … Czytaj dalej

Opublikowano Akatysty ku czci Świętych Pańskich | Dodaj komentarz

Akatyst ku czci przepodobnego Benedykta, cudotwórcy Nursyjskiego

Kondakion 1. Wybrańcze święty, ojcze, tobą – niczym światłem niegasnącym – Chrystus świat oświecił i rozpędził mroki biesowskie. Przeto my, zachwyceni Jego wyborem, wychwalamy ciebie jako pomocnika w każdej potrzebie, wzywając: Raduj się, Benedykcie, Nursyjski cudotwórco! Ikos 1. Anielskie życie … Czytaj dalej

Opublikowano Akatysty ku czci Świętych Pańskich | Dodaj komentarz

Akatyst ku czci Świętego i Życiodajnego Krzyża Pańskiego

Kondakion 1. Przyjdźcie wszyscy wyznający Chrystusa! Uczcimy święty Krzyż, na którym Chrystus, Król Chwały, rozpostarł ramiona, tym wróciwszy nam łaskę zabraną przekleństwem żmijowym. Ty, o najświętszy Krzyżu, masz w sobie siłę Chrystusa do drzewa przybitego. Tą siłą zbaw nas i … Czytaj dalej

Opublikowano Akatysty ku czci Świętej Trójcy | Dodaj komentarz