Akatyst ku czci przepodobnego Benedykta, cudotwórcy Nursyjskiego

sw.BenedyktKondakion 1.

Wybrańcze święty, ojcze, tobą – niczym światłem niegasnącym – Chrystus świat oświecił i rozpędził mroki biesowskie. Przeto my, zachwyceni Jego wyborem,

wychwalamy ciebie jako pomocnika w każdej potrzebie, wzywając: Raduj się, Benedykcie, Nursyjski cudotwórco!

Ikos 1.

Anielskie życie upodobałeś sobie od dziecka, więc uciekłeś na pustynię od marnego świata, podeptałeś jego pokusy i umysł swój wzniosłeś na wysokości, stając się współrozmówcą aniołów, z którymi śpiewamy ci tak:

Raduj się, który za Ukrzyżowanym podążyłeś,

raduj się, który umarłeś dla świata, żyjąc tylko w Bogu.

Raduj się, któryś pustynię potokami łez zrosił,

raduj się, któryś potęgą serca pokonał obłudnych.

Raduj się, coś chwałę tego świata znienawidził,

raduj się, coś wstrzemięźliwością dorównał aniołom.

Raduj się, koroną cnoty od dziecka ozdobiony,

raduj się, jak lilia czysta nam kwitnący.

Raduj się, dom budujący na skale,

raduj się, posiadaczu bezcennej perły Królestwa.

Raduj się, naśladujący pokorą Chrystusa,

raduj się, do drzewa rajskiego żywota podobny.

Raduj się, Benedykcie, Nursyjski cudotwórco!

Kondakion 2.

Widząc w tobie kolumnę Bożej mądrości stary wąż usiłował cię złamać, ale ty ciało umartwiłeś na rozliczne sposoby i nakazałeś nam śpiewać z ufnością: Alleluja!

Ikos 2.

Umysłem niebiańskim napełniony i w ubóstwie łaską okryty niczym szatą zgromadziłeś licznych, by śpiewali Panu. Wraz z nimi i my wychwalamy ciebie,

jako gwiazdę wszechświata na firmamencie Cerkwi, tak ci oto śpiewając:

Raduj się, bo bezecności władzę odjąłeś,

raduj się, bo smród kłamstw biesowskich wywiałeś.

Raduj się, darów Ducha od młodości napełniony,

raduj się, olej proroctw boskich wylewający.

Raduj się, krzyż Chrystusa noszący,

raduj się, Jego mocą opasany.

Raduj się, bo trzodę swą przed wilkami chronisz,

raduj się, bo tych, co Panu śpiewają nauczasz.

Raduj się, pokory studnio głęboka,

raduj się, słabych miłosierne wsparcie.

Raduj się, Królestwa Bożego robotniku wierny,

raduj się, schorowanych lekarzu szczodry.

Raduj się, Benedykcie, Nursyjski cudotwórco!

Kondakion 3.

Mocą niebiańską, jak niegdyś Eliasz, deszcz sprowadziłeś na ziemię i napełniłeś swym ludziom beczkę oliwą, ukazując miłosierdzie Boże rozpostarte nad nami i ucząc nas jasno śpiewać: Alleluja!

Ikos 3.

Jak godnie wysławimy cię, Benedykcie, który posiadasz moc przepędzania złych duchów, który opętanych przez biesów wyzwalałeś i martwych wskrzeszałeś?!Uwielbiamy cię przeto, wołając:

Raduj się, któryś kłamstwa pogańskie wykorzenił,

raduj się, któryś pobożność świętą zasadził.

Raduj się, boś mrok niewiedzy odegnał,

raduj się, boś niczym gwiazda złocista zajaśniał.

Raduj się, naczynie wybrane wytrwałości,

raduj się, w zmiłowanie boskie zdobny.

Raduj się, od wszelkiego zgiełku daleki,

raduj się, do Boga nieustannie lgnący.

Raduj się, ubogich piękna pomocy,

raduj się, z niemocy podniesienie.

Raduj się, w troskach rychła pociecho,

raduj się, od zmartwień wierny wybawco.

Raduj się, Benedykcie, Nursyjski cudotwórco!

Kondakion 4.

Burza wściekła ciemnoty, co chciała cię strącić z wysokiej góry twojego świętego żywota, bezsilna przy tobie się stała i znikła, a my, o cudny, zadziwieni twą mocą

wychwalamy cię śpiewem: Alleluja!

Ikos 4.

Słysząc, że wzniosłością pobożności stałeś się podobny do aniołów, wzrastało wokół ciebie zgromadzenie pragnących zbawienia i tak, ojcze, niczym ogród rozkwitła pustynia. A i my wraz z nimi ośmielamy się śpiewać ci czule:

Raduj się, bo w szatę świetlaną cnoty się odziałeś,

raduj się, bo na ziemi życie anielskie wiodłeś.

Raduj się, wielebny, coś drogi zbawienia ukazał,

raduj się, mężny, coś bałwany pogańskie obalił.

Raduj się, któryś słodszą od miodu Regułę z ust swoich wytoczył,

raduj się, któryś serce swe zwierciadłem teologii uczynił.

Raduj się, boś w duszy mieszkanie Trójcy urządził,

raduj się, boś dla chwały Pańskiej zagrodę ogromną zbudował.

Raduj się, profeto, dar przewidywania mający,

raduj się, święty, do cierpiących w mig podążający.

Raduj się, mądry, bo jesteś dla wiernych nauką,

raduj się, dobry, bo jesteś dla wielu zbawieniem.

Raduj się, Benedykcie, Nursyjski cudotwórco!

Kondakion 5.

Naczynie napełnione boskością, miłości Chrystusa całą swą duszą oddałeś, umysł swój skierowałeś prosto ku górze i jak Mojżesz wodę żywą z ziemi suchej wywiodłeś. Jak więc mamy nie wielbić Chrystusa, Który nadzielił taką łaską i nie wołać z bojaźnią: Alleluja?!

Ikos 5.

Widząc, że jesteś krzewicielem cnoty, który z próżnej mądrości wywiódł rzesze zbawianych, czcząc z miłością święte twoje wspomnienie, wołamy ku tobie tak:

Raduj się, który pajęczyny krasomówcze rozrywasz,

raduj się, który bojaźni Bożej uczysz.

Raduj się, który aniołów na niebie zadziwiasz,

raduj się, który biesy w otchłani przerażasz.

Raduj się, bo wyzwalasz zniewolone dusze,

raduj się, bo radujesz światłości synów.

Raduj się, bo wodą pokajania poisz,

raduj się, bo chleby łaski rozdajesz.

Raduj się, kolumno świetlista cnotliwości,

raduj się, siedlisko promienne Ducha.

Raduj się, ogrodzie kwiatów wonnych,

raduj się, raju owoców życiodajnych.

Raduj się, Benedykcie, Nursyjski cudotwórco!

Kondakion 6.

Dobrą Nowinę Chrystusa Ukrzyżowanego własnym życiem ugruntowałeś, stałeś się drogocennym orędownikiem dusz naszych, przeto my godnie cię wychwalamy, Bogu śpiewając: Alleluja!

Ikos 6.

Zajaśniawszy w Cerkwi jak gwiazda niezmierzchająca zniszczyłeś, ojcze, gorliwie obrzydliwość bałwanów, winnicę duchową Chrystusowi gotując. Wielkości twego życia żaden rozum stworzony ogarnąć nie jest w stanie, a tylko w miłości pokornie mamy odwagę wołać:

Raduj się, nad mrokami zwycięzco krzepki,

raduj się, światłości głosicielu wierny.

Raduj się, ojców duchowa ozdobo,

raduj się, mnichów bogate wspomożenie.

Raduj się, z okowów pewne wyzwolenie,

raduj się, płaczących szybkie pocieszenie.

Raduj się, wśród burz morskich zacisze,

raduj się, płynących gwiazdo widoczna.

Raduj się, drzewo przy ujściu źródła,

raduj się, korzeniu dobrej modlitwy.

Raduj się, aromacie Imienia Chrystusa,

raduj się, wypełnienie Jego poleceń.

Raduj się, Benedykcie, Nursyjski cudotwórco!

Kondakion 7.

Chcąc zgładzić cię, boski wybrańcze, podstępni chleb zatruty ci dali, ale ty kazałeś krukowi precz go odrzucić, więc widząc moc twoich widzeń z bojaźnią wołamy do Boga: Alleluja!

Ikos 7.

Nowe stworzenie przez ciebie się cudnie objawia, bo wzniosłeś się ponad swe ciało i żyłeś na ziemi, ojcze, jak anioł w dziewiczej czystości wzrastając, i wiernych do śpiewu pobudzasz:

Raduj się, który wściekłość księcia mroków stłumiłeś,

raduj się, który króla Totilę mądrze pouczyłeś.

Raduj się, boś postami zajaśniał,

raduj się, boś wyniosłość ciała ukrócił.

Raduj się, który oliwy w dzbanie dodałeś,

raduj się, który łaskę uzdrowień posiadasz.

Raduj się, do życia w niebie przewodniku,

raduj się, wielkiego opactwa kolumno.

Raduj się, coś umarł dla świata, pogrzebion z Chrystusem,

raduj się, coś szatę zbawienia przemyślnie utkał.

Raduj się, wstrzemięźliwości i pokory miaro,

raduj się, czystości ewangelicznej wzorze.

Raduj się, Benedykcie, Nursyjski cudotwórco!

Kondakion 8.

Obcy światu się stałeś, Benedykcie, jego sławę jak pył otrzepując, jesteś współbiesiadnikiem aniołów, z chórem wszystkich świętych śpiewając: Alleluja!

Ikos 8.

Cały świat otaczasz swoim wstawiennictwem, jesteś obrońcą maluczkich wspaniałym, wytoczyłeś potoki cudów, o święty. My zaś chwałę ci oddać chcemy, śpiewając ci tak:

Raduj się, bo modlisz się za nas do Boga żarliwie,

raduj się, bo z mroków niewiedzy nas wywodzisz.

Raduj się, naczynie niezmiennej prawdy,

raduj się, zwoju Chrystusowej łaski.

Raduj się, dla świata woni przyjemna,

raduj się, cudna kadzielnico modlitwy.

Raduj się, winorośli rajskiego ogrodu,

raduj się, kłosie obfity Bożego zasiewu.

Raduj się, promieniu, co ciemności rozdzierasz,

raduj się, wieczna lampko olejna miłości.

Raduj się, bo upadłych na duchu podnosisz,

raduj się, bo wiernych boską mądrością weselisz.

Raduj się, Benedykcie, Nursyjski cudotwórco!

Kondakion 9.

Cały świat ujrzałeś w jednym promieniu światła, gdy byłeś w zachwycie, ojcze,

i duszę siostry swej – Scholastyki świętej jak ulata gołębicą ku niebu i śpiewa: Alleluja!

Ikos 9.

Krasomówcy rozliczni, co wymądrzać się zwykli, milkną, ojcze, w obliczu twej śmierci, bowiem zasnąłeś snem sprawiedliwym stojąc w świątyni przed swoim Panem. Zachwyceni takim bogactwem ośmielamy się śpiewać ci tak:

Raduj się, boś Pana swojego zobaczył,

raduj się, boś się Jego cudami napełnił.

Raduj się, który drogę do nieba wskazujesz,

raduj się, który łaski szczodrze rozdzielasz.

Raduj się, bo okazałeś się drabiną pewną,

raduj się, bo jesteś mądrości boskiej studnią.

Raduj się, cytro Ducha Świętego,

raduj się, dzbanie złoty Łaski.

Raduj się, któryś w pokorę Chrystusową strojny,

raduj się, któryś i w chwałę Jego zdobny.

Raduj się, bo przez ciebie dobry Zbawca nam sprzyja,

raduj się, bo przez ciebie łączymy się z Jego Męką.

Raduj się, Benedykcie, Nursyjski cudotwórco!

Kondakion 10.

Zbawienia wrogowie wielekroć napadali na ciebie i na zgromadzenie twoje, zgrzytaniem zębów, knowaniem, wściekłością, ale ty jak dym rozganiałeś bez śladu tych, co nie umieją śpiewać: Alleluja!

Ikos 10.

Murem obronnym jesteś swej trzody, która dzień i noc oddaje chwałę Panu, mając pośród siebie twoje święte ciało, co rzeki cudowności obficie wylewa, i oświetla drogę tych, którzy kroczą śpiewając do ciebie tak:

Raduj się, błogosławiony, co jak anioł na ziemi byłeś,

raduj się, cudowny, coś mnichów jak ptaki niebieskie zgromadził.

Raduj się, cyprysie wonności pełen, który z ziemi wyrasta,

raduj się, ty, któryś tyle przykrości od ludzi doznał.

Raduj się, bo jak jeleń spragniony ku źródłom wód pomknąłeś,

raduj się, bo w mocy Chrystusowej stałeś się wielki.

Raduj się, umysł niezmiennie jasny mający,

raduj się, miłosierdzia rzeki wylewający.

Raduj się, coś ubóstwo ducha umiłował,

raduj się, coś wielkie skarby wieczne w niebiesiech zgromadził.

Raduj się, boś się wzniósł na wyżyny cnoty,

raduj się, boś miłosierdzia świecy nigdy nie zagasił.

Raduj się, Benedykcie, Nursyjski cudotwórco!

Kondakion 11.

Tym, co cię opiewają moc Łaski objawiłeś, zorze duchowe nam rozpalając, mieszkaniem Trójcy się okazałeś, mądrość przekazując niemądrym, by i oni w pokorze wołali: Alleluja!

Ikos 11.

Światłości niebiańskiej bogactwo przyjąłeś, odszedłeś do Górnego Miasta, ojcze Benedykcie mądry, i stoisz przed Chrystusem w radości, przeto i my, niegodni,

pamięć twą opiewamy mówiąc:

Raduj się, człowieku Boży, mężu rajskich pragnień,

raduj się, bo dzięki tobie czerpiemy ze zdroju łaskawości.

Raduj się, bo dawne mądrości w cień odsunąłeś,

raduj się, bo pociechę w Duchu Świętym zapewniasz.

Raduj się, coś miłość Chrystusa nad wszystko przełożył,

raduj się, coś jeszcze w ciele rzeczy niebiańskie widział.

Raduj się, któryś strzegł zawsze warg swoich,

raduj się, który wiernych ku miłości Bożej kierujesz.

Raduj się, coś pustynię łzami swymi zrosił,

raduj się, boś ją cudnie rozwitłą zobaczył.

Raduj się, który z otchłani przeciwności ludzi wyciągasz,

raduj się, po drogach prawdy przewodniku wierny.

Raduj się, Benedykcie, Nursyjski cudotwórco!

Kondakion 12.

Łaską Bożą przepełniony jak pszczeli plaster miodem, uczyniłeś z monasteru gniazdo pobożności, przyjmując z miłością mnichów zastępy, co śpiewają wiernie: Alleluja!

Ikos 12.

Pieśń pokorną z ust grzesznych zechciej przyjąć jako dar skromny, cudny Benedykcie, nie umiemy bowiem zrobić niczego godnego ciebie, ale pokładając nadzieję w Zbawicielu, który dał ci moc podnoszenia niegodnych błagamy cię o litość śpiewając:

Raduj się, któryś przez ogień trosk na ziemi wesele w niebie osiągnął,

raduj się, któryś przez wodę łez wylanych obfity dar uzdrowień otrzymał.

Raduj się, bowiem w twojej pokorze moc Boża się objawiła,

raduj się, bowiem płomień twej czystości płomienie grzechu zwycięża.

Raduj się, bo jak pochodnia jaśniejesz światłem boskiej mądrości,

raduj się, bo umysł swój w głębinie pokory zanurzyłeś.

Raduj się, pustelniku, który ukochałeś milczenie,

raduj się, ojcze, który pszenicą duchową karmisz swoje dzieci.

Raduj się, który pełnią Królestwa Bożego się radujesz,

raduj się, który nieustannie pociechę stroskanym podajesz.

Raduj się, boś swe życie na opoce miłości Chrystusa zbudował,

raduj się, boś w ogrodzie Cerkwi wonne kwiaty wychował.

Raduj się, Benedykcie, Nursyjski cudotwórco!

Kondakion 13.

O, prześwięty ojcze Benedykcie, kiedyś był na ziemi niczego tak nie pragnąłeś jak miłości Chrystusa, przeto zamieszkałeś w niebiańskich pałacach i stoisz bez bojaźni przed obliczem Boga, więc módl się za nas, niegodnych, byśmy w trudzie walki o rzeczy niebiańskie wraz z tobą śpiewali: Alleluja!

Ten kondakion mówimy trzykrotnie, po czym jeszcze raz 1. ikos Anielskie życie upodobałeś sobie… i 1. kondakion Wybrańcze święty, ojcze…

Modlitwa

O przebłogosłwawiony Ojcze Benedykcie! Podźwigiem dobrym trudziłeś się na ziemi, na niebiesiech otrzymałeś wieniec sprawiedliwości, który przygotował Pan dla wszystkich miłujących Jego. Dlatego spoglądając na święty twój wzór, radujemy się z przesławnego zakończenia ziemskiego życia Twego, i czcimy świętą pamięć Twoją. Ty że, który stoisz przed Tronem Bożym, przyjmij tę pochwalną pieśń, którą Tobie z Wiarą i Miłością przynosimy, i miłościwie pochyl się nad nami z wysokości niebios, Jako Ojciec dzieci swe najbardziej kochający, obrońcą bądź Wiary i Miłości, czczącym Cię daruj grzechów odpuszczenie, naprawę życia, jego zakończenie chrześcijańskie, spokojne i bezpieczne od podstępów ducha złości. I stojąc tam, ojcze, rozganiaj strach śmiertelny od wiernych twoich sług, bezpieczne daj rozłącznie duszy i ciała, byśmy bez przeszkód przeszli z ziemi do nieba, od mytarstw gorzkich i od wiecznych mąk wybawieni byli, i byśmy Królestwo Niebieskie odziedziczyli wraz z wszystkimi sprawiedliwymi od wieków podobającym się Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi, któremu przynależy wszelka chwała, cześć i pokłon, wraz z niemającym początku Jego Ojcem, i z Przenajświętszym, Dobrym i Życiodajnym Jego Duchem, dziś i zawsze i na wieki wieków. Amiń.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Akatysty ku czci Świętych Pańskich. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s