W jaki sposób należy odmawiać akatysty?

fotor1941W jaki sposób należy odmawiać akatyst?

Akatysty można odmawiać (czytać bądź śpiewać) w cerkwi lub w domu, dołączając je na końcu do modlitw porannych lub wieczornych. Można także je czytać w dowolnym czasie osobno. W takim przypadku kolejność czytania jest taka:

Panie Jezu Chryste, Synu Boży, poprzez modlitwy Przeczystej Twej Matki i Wszystkich Świętych, zmiłuj się nad nami. Amen.

Chwała Tobie Boże nasz, Chwała Tobie.

Królu Niebieski, Pocieszycielu, Duchu Prawdy, Który wszędzie jesteś i wszystko wypełniasz, Skarbnico Dóbr i Życia Dawco, przyjdź i zamieszkaj w nas, i oczyść nas od wszelkiej zmazy, i zbaw, o Dobry dusze nasze.

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. (trzykrotnie, z pokłonami)

Przenajświętsza Trójco zmiłuj się nad nami, Panie oczyść grzechy nasze, Władyko przebacz nieprawości nasze, Święty nawiedź nas i uzdrów niemoce nasze, poprzez Święte Imię Twoje.

Kyrie eleison. (dwunastokrotnie)

Chwała Ojcu, i Synowi i Świętemu Duchowi, i teraz, i zawsze i na wieki wieków, Amen.

Modlitwa Pańska: Ojcze nasz, któryś jest w niebiesiech: Święć się Imię Twoje. Przyjdź królestwo twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako że i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wwódź nas w pokuszenie. Ale nas zbaw ode złego.

Przyjdźcie, pokłońmy się Królowi naszemu Bogu. (pokłon)

Przyjdźcie, pokłońmy się i przypadnijmy Chrystusowi Królowi naszemu Bogu. (pokłon)

Przyjdźcie, pokłońmy się i przypadnijmy do Samego Chrystusa, Króla i Boga naszego. (pokłon)

Psalm 50: Zmiłuj się nade mną, Boże, według wielkiego miłosierdzia twego: a według mnóstwa litości twoich oczyść nieprawość moją. Jeszcze więcej obmyj mię od nieprawości mojej: i od grzechu mojego oczyść mię. Albowiem ja znam nieprawość moją, i grzech mój jest zawsze przeciwko mnie. Tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem zło przed tobą, abyś się okazał sprawiedliwym w mowach twoich, a zwyciężył, gdy cię posądzają. Oto bowiem w nieprawościach jestem poczęty: a w grzechach poczęła mię matka moja. Oto bowiem umiłowałeś prawdę: niewiadome i skryte rzeczy mądrości twojej objawiłeś mi. Pokropisz mię hizopem, a będę oczyszczony: obmyjesz mię, a będę nad śnieg wybielony. Słuchowi memu dasz radość i wesele: i rozradują się kości poniżone. Odwróć oblicze twoje od grzechów moich: i zgładź wszystkie nieprawości moje. Serce czyste stwórz we mnie, Boże, i ducha prawego odnów we wnętrznościach moich. Nie odrzucaj mię od oblicza twego: i Ducha twojego świętego nie odejmuj ode mnie. Przywróć mi radość zbawienia twojego, i duchem przedniejszym potwierdź mię. Będę nauczał nieprawe dróg twoich: a niezbożni do ciebie się nawrócą. Wybaw mię ze krwi, Boże, Boże zbawienia mego! a język mój z radością będzie wysławiał sprawiedliwość twoją. Panie, otworzysz wargi moje: a usta moje opowiadać będą chwałę twoją. Albowiem gdybyś był chciał ofiary, na pewno bym dał: w całopaleniach nie będziesz miał upodobania. Ofiarą dla Boga, duch skruszony: serca skruszonego i uniżonego, Boże, nie wzgardzisz. Uczyń dobrze, Panie, Syjonowi w dobrej woli twojej, aby się odbudowały mury Jeruzalem. Tedy przyjmiesz ofiarę sprawiedliwości, obiaty i całopalenia: tedy nakładą na ołtarz twój cielców.

Symbol wiary: Wierzę w jedynego Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzy­ciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jedynego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, Który się z Ojca narodził przed wszystkimi wie­kami. Światłość ze Światłości, Boga prawdziwego z Boga prawdziwego, zrodzonego, nie stworzonego, współistotnego Ojcu, przez Którego wszystko się stało. Który dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z niebios i wcielił się z Ducha Świętego i Maryi Panny, i stał się człowiekiem. Ukrzyżowanego zaś za nas pod Ponckim Piłatem i umęczonego i pogrzebanego. I zmartwychwstałego trzeciego dnia według Pisma. I Który wstąpił na niebiosa i siedzi po prawicy Ojca. I znowu przyjdzie w chwale, sądzić żywych i umarłych, Którego Królestwu nie będzie końca. I w Ducha Świętego, Pana Ożywiającego, Który od Ojca pochodzi, Który z Ojcem i Synem wspólnie jest czczony i uwielbiany, Który mówił przez Proroków. W Jedną Świętą Powszechną i Apostolską Cerkiew. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. Oczekuję zmartwychwstania umarłych. I życia przyszłego wieku. Amen.

Tu czytamy akatyst (na stojąco) oraz modlitwę po nim (klęcząc).

Zaprawdę godnym jest wielbić Cię, Bogurodzico, zawsze Błogosławioną i Najczystszą i Matkę Boga naszego. Czcigodniejszą od Cherubinów i bez porównania Chwalebniejszą od Serafinów, Któraś bez zmiany Boga Słowo porodziła, Ciebie, prawdziwą Bogurodzicę, wysławiamy.

Chwała Ojcu, i Synowi i Świętemu Duchowi, i teraz, i zawsze i na wieki wieków, Amen.

Kyrie eleison. (trzykrotnie)

Panie Jezu Chryste, Synu Boży, poprzez modlitwy Przeczystej Twej Matki, przepodobnych i bogonośnych Ojców naszych, świętego (imię świętego, ku czci którego odmówiliśmy akatyst, jeśli ku czci Przenajświętszej Bogurodzicy, bądź Świętej Trójcy, wówczas nic tu nie dodajemy) i Wszystkich Świętych, zmiłuj się nad nami i zbaw nas, jako Dobry i Człowieka Miłujący. Amen.

0_4d274_a28637a5_L[1]

Ten wpis został opublikowany w kategorii Lista. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s