Akatyst Bogu Wszechmogącemu w zgryzotach (w udręce grzechów)

Chrystus_Synajski[1]Kondakion 1.
Wodzu Zastępów i Panie, Ty jesteś radością i świętem Twoich sług. Gdzie jesteś Ty, tam zgryzoty znikają, gdzie Ciebie nie ma, tam wszelka radość dźwięczy pustką. Spójrz na mnie grzesznego: ginę w mojej niedoli. Okaż mi pomoc, kiedy wołam:
Panie mój, Panie, radości moja, Odpuść mi, niech ucieszę się twoim miłosierdziem!

Ikos 1.
Stwórco Aniołów i Panie mocy, aby zbawić upadłego człowieka zszedłeś do łona Dziewicy a potem opluty, znieważony, poniżającą śmierć przecierpiałeś – Ty, Słowo Boże – bo jesteś dobry i kochasz ludzi. Pomny na to ośmieliłem się przyjść do Ciebie, aby przez łzy Cię prosić:
Panie mój, Panie, miłosierny mój Zbawicielu, wybaw mnie, ginącego.
Panie mój, Panie, który nie sprawiedliwych przyszedłeś zbawić ale grzesznych, wybaw mnie z oblężenia.
Panie mój, Panie, który niedole i choroby nasze znosiłeś, uzdrów moje serce.
Panie mój, Panie, który przez krzyż swój pokój dałeś światu, ześlij pokój Twój wzburzonej duszy mojej.
Panie mój, Panie, który śmiercią swoją śmierć pokonałeś, obróć wniwecz zło co mnie kusi.
Panie mój, Panie, radości moja, Odpuść mi, niech ucieszę się twoim miłosierdziem!

Kondakion 2.
Widząc jak szczodra jest Twoja miłość do ludzi, na wielu grzesznikach przede mną żyjących objawiona, ośmielam się i ja wznieść ku Tobie moje oczy, który żyjesz na niebiosach: zmiłuj się nade mną, Panie, bo jestem słaby, odsuń ode mnie gorycz smutku, naucz radośnie i głośno śpiewać Twą pieśń: Alleluja!

Ikos 2.
Dałeś mi rozum, Stworzycielu mój, a ja przeklęty policzyłem się między zwierzęta bezrozumne i na ich wzór się stałem, łaskawość Twoją obrażając. Przeto słusznie gniew Twój jest nade mną, co pojąłem i teraz przychodzę skruszony do Ciebie, tymi słowy się modląc:
Panie mój, Panie, który czuwałeś nade mną w młodości mojej, obroń mnie przed wrogami, co na mnie napadają.
Panie mój, Panie, podporo ciała mojego w starości, wesprzyj mnie bo duchem i ciałem niedomagam.
Panie mój, Panie, Nauczycielu mój, wprowadź mnie na drogę Zbawienia.
Panie mój, Panie, radości moja, Odpuść mi, niech ucieszę się twoim miłosierdziem!

Kondakion 3.
Panie, Zwycięzco bitew, przybądź na pomoc słabnącej duszy mojej i bądź mi obrońcą przed wrogami widzialnymi i niewidzialnymi bo ojciec mój i matka moja są daleko, a przyjaciele moi stronią ode mnie. Ale Ty, Ojcze sierot i Sędzio wdów, bądź mi bezradnemu pomocnikiem. Wejrzyj na śpiewającego Ci: Alleluja!

Ikos 3.
Za tron masz Niebo, za podnóżek Ziemię. Potężny, odbierasz życie książętom. Nie odrzucaj mnie, który choć jestem proch i popiół, ośmielam się do Ciebie wszechmocnego i Wszystkowiedzącego tak wołać:
Panie mój, Panie, użyj swej mocy aby wybawić mnie z rąk silnych krzywdę mi przynoszących.
Panie mój, Panie, przed którym wszyscy drżą z bojaźni, zlituj się nade mną, bo strach i drżenie mną zawładnęły, mą duszę pokrył całun mroczny z powodu moich grzechów.
Panie mój, Panie, który odziewasz się w światło jak w płaszcz, rozświeć swoim promieniem mrok mych zgryzot życiowych.
Panie mój, Panie, który rozpostarłeś niebo jak skórę zwierzęcia, rozepnij nade mną namiot Twojej opieki.
Panie mój, Panie, daj swój pokój kajającej się duszy mojej.
Panie mój, Panie, radości moja, Odpuść mi, niech ucieszę się twoim miłosierdziem!

Kondakion 4.
W topieli wielorakich burz ziemskiego życia tonę i stąd ręce moje do Ciebie wyciągam, o Słowo Boże! Jakoś tonącego Piotra uratował, tak i do mnie wyciągnij Twoją mocną dłoń, i wybaw mnie z mojej biedy, abym z radością wdzięcznym sercem zaśpiewał Ci: Alleluja!

Ikos 4.
Rzekłeś Panie „wezwij mnie w dzień twojego utrapienia a wybawię cię i będziesz mnie wysławiał”. Słysząc Twój najmilszy głos z głębin mojej rozpaczy ośmielam się pełen nadziei do Ciebie przystąpić z tymi słowy:
Panie mój, Panie, zgrzeszyłem wobec nieba i przed Tobą – przyjmij mnie jak przyjąłeś marnotrawnego syna.
Panie mój, Panie, który usprawiedliwiłeś celnika snadniej niźli faryzeusza, nie wchodź w sąd ze sługą Twoim, bo nie usprawiedliwi się przed Tobą nikt żywy.
Panie mój, Panie, nauczycielu mądrości, poprowadź mnie, sługę Twojego.
Panie mój, Panie, dawco rozsądku, obdarz mnie bystrością abym zdołał uniknąć podstępów i fałszywych oskarżeń tych co mnie nienawidzą.
Panie mój, Panie, który masz baczenie nad pokornymi, wejrzyj na krzywdę moją i mój trud i okaż mi swoje miłosierdzie.
Panie mój, Panie, radości moja, Odpuść mi, niech ucieszę się twoim miłosierdziem!

Kondakion 5.
Pokój na mnie sprowadziłeś Bożą krwią umiłowanego Syna Twojego Jezusa Chrystusa, Ojcze Niebieski, lecz ja jak pies na swoje odchody do grzechu powróciłem, za co teraz sprawiedliwie dotkliwą biedą mnie karzesz. Lecz w dzień mojego utrapienia usłysz mnie Panie, Boże mój: okaż mi łaskę i zbawienie Twoje i pozwól mi z mojego uwięzienia zawsze wołać Tobie Alleluja!

Ikos 5.
Prorok Dawid widząc proroka Natana, karcącego go za to co uczynił, przejrzał i wyznał swój grzech, a rzekł z wiarą: „zgrzeszyłem wobec Pana lecz usłyszał mnie Pan i zmazał nieprawości moje”. Ja zaś, pożałowania godny, bardziej jeszcze występny, lekarstwa skruchy jeszcze nie nabyłem, dlatego przyszło na mnie nieszczęście. Lecz ulituj się nade mną, Panie, kiedy tak Cię o to proszę:
Panie mój, Panie, umocnij mnie siłą z góry abym nie upadł pod ciężarem boleści mojej.
Panie mój, Panie, któryś na łzy Ezechiela miłościwie wejrzał, wejrzyj okiem dobrotliwym na łzy moje przed Tobą wylewane.
Panie mój, Panie, któryś Manassesowe westchnienia usłyszał, usłysz i moje westchnienia serdeczne.
Panie mój, Panie, który żyjesz na wysokości a nad pokornymi masz pieczę, ulituj się nade mną grzesznym.
Panie mój, Panie, radości moja, Odpuść mi, niech ucieszę się twoim miłosierdziem!

Kondakion 6.
Prorok pokuty Prostujący Drogę Słowu Bożemu po wielekroć napominał moje sumienie, abym pożałował złych spraw moich. Ja zaś, nieszczęsny, nie posłuchałem. Dlatego też dosięgnął mnie Twój słuszny gniew: niepowodzenia i smutek napadły na mnie grzesznego. Panie Boże, mój Zbawicielu, zanim mnie nawiedzisz daj mi czas abym mógł opłakiwać nieprawości moje i wołać Tobie: Alleluja!

Ikos 6.
Blaskiem swym rozjaśniło smutek mój Twoje słowo pocieszenia, Zbawicielu mój: „proście a dostaniecie”. Ledwie uniknąwszy pułapki rozpaczy, w nadziei na Twoją miłość do ludzi, przybiegam do Ciebie z tą modlitwą
Panie mój, Panie, pocieszycielu mój, schyl się nade mną w boleści pogrążonym.
Panie mój, Panie, obrońco mój, wyciągnij rękę przeciw nastającym na mnie.
Panie mój, Panie, pomocy moja, wesprzyj mnie bo ustała dusza moja od smutku.
Panie mój, Panie, pamięci przedwieczna, daj mi zawsze pamiętać dobro przez Ciebie uczynione i nie daj mi utracić nadziei na Twoją łaskę.
Panie mój, Panie, mocy moja, daj mi siłę prosić Cię o Twoją pomoc.
Panie mój, Panie, radości moja, Odpuść mi, niech ucieszę się twoim miłosierdziem!

Kondakion 7.
Złej sławy król Nabuchodonozor chcąc onegdaj zgubić młodzieńców kazał ich wrzucić w płomień pieca, lecz Ty, Ojcze Niebieski, posłałeś Anioła Twojego aby ostudził żar ognia. Takoż i dziś ześlij pociechę Twoją słudze Twojemu i wybaw mnie gwoli Twojej łaski. Bowiem chociaż zgrzeszyłem, lecz nie opuściłem Ciebie i Tobie, Jedynemu i Prawdziwemu Bogu, kłaniam się śpiewając: Alleluja!

Ikos 7.
Przedziwnie moc swoją okazałeś na faraonie i całym jego wojsku, Boże Izraela. Wejrzałeś na udręczenie Twojego ludu i usłyszałeś jego jęki. Usłysz i moją modlitwę i wybaw mnie, do Ciebie wołającego:
Panie mój, Panie, jak wybawiłeś lud Twój z rąk jego wrogów tak i mnie wyjmij z rąk kierowanych nienawiścią.
Panie mój, Panie, jak wywiodłeś wybrańców Twoich z ziemi egipskiej tak wyprowadź duszę moją z jej smutku.
Panie mój, Panie, który pokruszyłeś miecze, pokrusz oszczerstwa knujących złą przyszłość dla mnie.
Panie mój, Panie, który zatopiłeś w Morzu Czerwonym wozy i jeźdźców, zatop liczne moje fałsze w morzu Twojego miłosierdzia.
Panie mój, Panie, radości moja, Odpuść mi, niech ucieszę się twoim miłosierdziem!

Kondakion 8.
Przedziwnie otrzymawszy Twoją łaskę, Ojcze Niebieski, złymi postępkami postawiłem się daleko od Ciebie i oddałem się w niewolę przelotnemu ziemskiemu światu. Dlatego teraz, zgubionego w gąszczu beznadziei, spala mnie dojmujący smutek. Ale Ty jesteś miłosierny i kochasz ludzi: przyjmij mnie błądzącego i wybaw mnie z mojego utrapienia, kiedy wykrzykuję: Alleluja!

Ikos 8.
Cały skalany grzeszną nieczystością, we wszelkie zło uwikłany, ku Tobie żyjącemu na niebiosach oczy swoje podnoszę: usłysz lament mój:
Panie mój, Panie, jak rozświecasz dzień światłem słońca, tak rozświeć duszę moją pogrążoną w mroku marności tego świata.
Panie mój, Panie, Najłaskawszy Pocieszycielu, napełń moją grzeszną duszę boską pociechą.
Panie mój, Panie, którego słowo utwierdziło niebiosa, utwierdź mnie w wyznawaniu świętego imienia Twojego.
Panie mój, Panie, Ciebie Cherubiny noszą a Serafiny opiewają, przyjmij i ode mnie, grzesznego, modlitwę którą Ci przynoszę:
Panie mój, Panie, radości moja, Odpuść mi, niech ucieszę się twoim miłosierdziem!

Kondakion 9.
Wszelkiej dobroci źródłem jesteś i Tchnieniem sensu w każdej rzeczy. O Najlepszy Pocieszycielu! Naucz mnie godnymi Ciebie słowy wołać do Ciebie. Umysł mój dotkliwie troskami tego  świata zgnębiony i duszę moją zmąconą pożądaniami napełnij Twoją boską pociechą abym z radością zaśpiewał Ci: Alleluja!

Ikos 9.
Mówcy najmędrsi nie zdołają opisać mnóstwa łaskawości Twojej i umiłowania rodu ludzkiego, Synu Boży, poniżyłeś się bowiem wyglądem godnym niewolnika. Nie pogardzaj więc i mną, bez miary zepsutym, ale zobacz że przed Tobą stoję drżąc i tymi słowami się modlę:
Panie mój, Panie, Dobry Pasterzu co życie swoje wydałeś za owce, wybaw mnie, jagnię zagubione, z paszczy niszczącego dusze wilka, który czyha aby mnie pożreć.
Panie mój, Panie, dla naszego dobra znieważony, zbity i do krzyża przygwożdżony, gwoli Twojej męki uchroń mnie od szyderstw widzialnych i niewidzialnych wrogów.
Panie mój, Panie, bezgrzeszny, a zaliczony między złoczyńców, wyjmij mnie z rąk mi nienawistnych.
Panie mój, Panie, którego rany nas wszystkich uzdrawiają, uzdrów moje serce zranione goryczą.
Panie mój, Panie, radości moja, Odpuść mi, niech ucieszę się twoim miłosierdziem!

Kondakion 10.
Pragnąc wybawić wybranego przez Ciebie Izraela od przemocy egipskiej, wezwałeś sługę Twojego Mojżesza i z krzaku gorejącego tak do niego przemówiłeś: “widziałem udręczenie Mojego ludu, który jest w Egipcie i lamenty jego usłyszałem”. Wejrzyj więc i dziś, Panie, na utrapienie moje i uzdrów moje chore serce abym z wdzięcznością wykrzyknął: Alleluja!

Ikos 10.
Panie Niebios, Pocieszycielu, Duchu Prawdy, okaż swoje miłosierdzie mnie, słudze Twojemu. Nawiedź pogrążoną w smutku duszę moją i dodaj mi sił, o które tymi słowy Cię proszę:
Panie mój, Panie, który apostołów nauczyłeś mówić wieloma językami, naucz mnie z bojaźnią o Tobie myśleć.
Panie mój, Panie, jak męczenników przed dręczycielami napełniałeś odwagą, tak mnie daj śmiało stawać przeciw grzechowi, ziemskim ułudom i diabłu.
Panie mój, Panie, święty który wlewasz świętość w wiernych Twoich, uświęć moją duszę aby godna była nazywać się Twoim domem.
Panie mój, Panie, światło i siewco światła, rozprosz mroki mojego smutku.
Panie mój, Panie, Skarbnico łask, niech nie ominą mnie dary łaskawości Twojej.
Panie mój, Panie, radości moja, Odpuść mi, niech ucieszę się twoim miłosierdziem!

Kondakion 11.
Pieśń pobożną do Ciebie zanoszę i serce swe kruszę w modlitwie: nie wzgardź mną o Najlepszy Władco! Odwróć oko swoje od moich grzechów lecz Twarzy Twojej nie odwracaj od sługi Twego, bo jestem smutny. Skłoń zaraz ku mnie swe ucho kiedy śpiewam Ci: Alleluja!

Ikos 11.
Światłem prawdziwym jesteś Chryste, Boże: duszę moją pogrążoną w mroku cierpień rozjaśnij światłem łaski Twojej aby miłym Ci głosem wznosiła modlitwy takie jak ta:
Panie mój, Panie, oszczędź mnie nieszczęsnego, który drogi swej nie naprawiłem, a śmiem stać przed Tobą.
Panie mój, Panie, Ciepło życiodajne, ogrzej mnie w smutku ginącego.
Panie mój, Panie, blasku chwały Ojca, niech światło wstawiennictwa Twego spocznie na mnie.
Panie mój, Panie, który Aniołów Swoich uczyniłeś duchami a sługi swoje płomieniem gorącym, poślij Anioła Twojego aby uchronił mnie od wszelkiego zła.
Panie mój, Panie, radości moja, Odpuść mi, niech ucieszę się twoim miłosierdziem!

Kondakion 12.
Jesteś dobry i kochasz ród ludzki, Ojcze Niebieski, dlategoś posłał Jednorodzonego Syna Swojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, aby się na ziemi objawił i pośród ludzi żył, aby potem – choć bezgrzeszny – między przestępców został policzony i aby Swoją krwią odnowił naszą zepsutą przez grzech naturę i cały świat nauczył śpiewać: Alleluja!

Ikos 12.
Chwalę Twe niewypowiedziane umiłowanie ludzi Chryste, Boże, które poznać dałeś przez krzyż i śmierć Swoją dla naszego zbawienia, a takoż wyznaję Twoją sprawiedliwość bo słusznym sądem sprowadziłeś na mnie boleść za moje grzechy. Lecz który przyszedłeś wezwać nie sprawiedliwych, a grzesznych do pokutowania – usłysz mnie, nędznego grzesznika, kiedy taką Ci niosę modlitwę:
Panie mój, Panie, Baranku Boży, który wziąłeś na siebie grzechy świata, weź ode mnie ciężkie brzemię moich grzechów.
Panie mój, Panie, jak niemy Baranek na zabicie powiedziony, naucz mnie spotykające mnie przykrości cierpieć bez narzekania.
Panie mój, Panie, któryś długi Adamowe przekreślił, przekreśl i dług niezliczonych moich grzechów.
Panie mój, Panie, któryś przyjął skruchę złoczyńcy, przyjmij i moją skruchę za me grzechy.
Panie mój, Panie, który wskrzeszałeś martwych, wskrześ duszę moją, martwą w grzechach.
Panie mój, Panie, któryś dla upadłych jest odnowieniem, podźwignij i mnie upadłego.
Panie mój, Panie, radości moja, Odpuść mi, niech ucieszę się twoim miłosierdziem!

Kondakion 13.
O Najmiłosierniejszy i Najlepszy Panie, Boże mój, obrońco skrzywdzonych i nadziejo zrozpaczonych, wejrzyj litościwie na utrapienie i smutek mój i wybaw mnie, o Ty, który pełen jesteś łaski, śpiewającego Tobie: Alleluja!

Kondakion 13. mówimy trzykrotnie, po czym powtarzamy 1. ikos i 1. kondakion.

Przetłumaczył Wojciech Bolanowski

Ten wpis został opublikowany w kategorii Akatysty ku czci Świętej Trójcy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s