Akatyst przed ikoną Przenajświętszej Bogurodzicy „Wybawienie z powodu nieszczęść cierpiących”

Troparion ton 4.

Jak najjaśniejsza gwiazda / zajaśniał dzięki Boskim cudom Twój obraz, / promieniami łaski i miłosierdzia Twego roztoczywszy blask w nocy nieszczęść. / Obdarz więc także nas, Wszechdobra Dziewico / – Wybawienie z powodu nieszczęść cierpiących, / uzdrowieniem niemocy dusznych1 oraz cielesnych, / zbawieniem i szczodrym miłosierdziem.

Kondakion ton 8.

Do ikony Twej, Przenajświętsza Pani, / cierpiący nieszczęścia z wiarą spiesznie udają się, / aby przez wstawiennictwo Twe doznać wybawienia od (wszelkiego) złego, / przeto jako Matka Chrystusa Boga także nas uwolnij od strasznych nieszczęść doczesnych i wiecznych, abyśmy wołali do Ciebie: / raduj się, Wybawienie cierpiących ze wszystkich nieszczęść.

Hymn uwielbienia

Wielbimy Cię, / Przenajświętsza Dziewico, / Bogiem Wybrana Panno, / i czcimy obraz Twój święty, / przez który ślesz uzdrowienia wszystkim / z wiarą (doń) pospiesznie przybywającym.

Kondakion 1.

Powstrzymaj wrogów naszych, aby nie krzywdzili nas i od Pana naszego nie odłączali, a nas naucz śpiewać Tobie radośnie: Raduj się, z powodu smutku, zguby i nieszczęść cierpiących nas Wybawienie.

Ikos 1.

Aniołów mnóstwo na Twój, Matko nasza, rozkaz staje w szyku bojowym na wybawienie nasze groźnie, Ty zaś przyjmij modlitwę tą:

Raduj się,2 aniołów na zbawienie nasze Posyłająca.

Raduj się, Królowo niebieskich zastępów, niebiańską ich pomocą nas Obdarzająca.

Raduj się, aniołom chronić nas Rozkazująca.

Raduj się, za sprawą wojska anielskiego wrogów naszych Porażająca.

Raduj się, z powodu smutku, zguby i nieszczęść cierpiących nas Wybawienie.

Kondakion 2.

Widząc cierpiący nieszczęścia ludzie tak częstą i tak wielką pomoc Twą z serdecznym wzruszeniem Ciebie wzywającym, nauczają dzięki temu śpiewać Synowi Twemu nieustannie: Alleluja.

Ikos 2.

Rozumie wielu, że darował Ciebie Syn Twój jako wybawienie z powodu nieszczęść cierpiących wzywającym Cię wiernym w taki (oto) sposób:

Raduj się, trapionych nieszczęściami Matko.

Raduj się, cierpiących Pocieszenie.

Raduj się, pozbawionych nadziei Nadziejo.

Raduj się, bezradnych Pomocy.

Raduj się, z powodu smutku, zguby i nieszczęść cierpiących nas Wybawienie.

Kondakion 3.

Moc Najwyższego darowała Cię na pomoc i zbawienie światu wśród nieszczęść ginącemu, i kto dzięki Tobie wybawiony został, śpiewa Synowi Twemu: Alleluja.

Ikos 3.

Darząc niedoścignioną miłością ród ludzki, kogóż łzy odrzuciłaś i tegoż nie zmusiłaś wzywać Cię oraz wołać(?):

Raduj się, cierpiących nieszczęścia Niezwłoczne Usłyszenie.

Raduj się, wziętych do niewoli Uwolnienie.

Raduj się, ginących Niezwłoczny Ratunku.

Raduj się, zasmuconych i strapionych Pocieszenie.

Raduj się, z powodu smutku, zguby i nieszczęść cierpiących nas Wybawienie.

Kondakion 4.

Burza nieszczęść ogarnia nas. Uratuj nas ginących, uratuj, Wybawienie z powodu nieszczęść cierpiących, burzę niosącą zgubę na ziemi Uciszająca i Przyjmująca naszą pieśń: Alleluja.

Ikos 4.

Słysząc ludzkie pokolenia o całej Twej ku chrześcijanom budzącej podziw miłości i o Twoim przemożnym wybawieniu od wszelkich ogarniających nas nieszczęść, nauczyli się śpiewać do Ciebie:

Raduj się, ludzkiego rodu z nieszczęść Wybawienie.

Raduj się, przygnębienia Odpędzenie.

Raduj się, burz życia Uciszenie.

Raduj się, radości po smutku nam Dawczyni.

Raduj się, z powodu smutku, zguby i nieszczęść cierpiących nas Wybawienie.

Kondakion 5.

Do gwiazdy z woli Bożej wędrującej upodobniając się, mrok i ciemność w miłujących grzech sercach rozpraszasz, aby w jasności miłości Twej ujrzał lud Pana i zaśpiewał Mu: Alleluja.

Ikos 5.

Widząc lud rosyjski (prawosławny) Twoje niespodziewane z przeróżnych nieszczęść wybawienie, radośnie śpiewa tak:

Raduj się, nieszczęść naszych Usunięcie.

Raduj się, smutków naszych Odpędzenie.

Raduj się, w zmartwieniach naszych Pocieszenie.

Raduj się, w radościach naszych Umiarze.

Raduj się, z powodu smutku, zguby i nieszczęść cierpiących nas Wybawienie.

Kondakion 6.

Głoszą pomoc Twą i miłość, Matko, wszyscy uzdrowieni, pocieszeni, usprawiedliwieni oraz wybawieni przez Ciebie z nieszczęść i śpiewają Twojemu Wielce Możnemu Synowi: Alleluja.

Ikos 6.

Zajaśniało nam światło zbawienia we mgle zguby, jaka osaczyła nas, (światło) które i nauczyło nas śpiewać Tobie:

Raduj się, mgłę grzechu Rozpędzająca.

Raduj się, ciemność grzechową Unicestwiająca.

Raduj się, mrok duszy mojej Oświecająca.

Raduj się, światłością radości do duszy mojej otuchę Wlewająca.

Raduj się, z powodu smutku, zguby i nieszczęść cierpiących nas Wybawienie.

Kondakion 7.

Kiedy myśmy już mieli skrajnej rozpaczy oddać się, gdy zewsząd nieszczęścia (na nas) napierały, pomyśleliśmy o Tobie, Wybawienie z powodu nieszczęść cierpiących i otuchą napełniliśmy się, i ucieszyliśmy się, śpiewając Synowi Twojemu: Alleluja.

Ikos 7.

Nowe i nieoczekiwane okazałaś nam miłosierdzie Swoje, pod rękę (opiekuńczą) władczą Twą nas wziąwszy; i stąd wołamy do Ciebie:

Raduj się, Królowo Potężna.

Raduj się, któraś pod Swoje panowanie nas przyjęła.

Raduj się, któraś obroną Twą nas obdarzyła.

Raduj się, wrogów naszych Ciężka Porażko.

Raduj się, z powodu smutku, zguby i nieszczęść cierpiących nas Wybawienie.

Kondakion 8.

Godny podziwu cud – na zgubę skazani, przez klęski nękani, niezliczeni (ludzie) nagle ratunku i wybawienia dostępują od Ciebie Wszechmiłującej Matki, śpiewając Bogu: Alleluja.

Ikos 8.

Wszyscy znajdujący się w mroku utrapień, wszyscy targani burzą nieszczęść, udajcie się ku dobrej przystani i naszej pomocy – opiece Dziewicy, Wybawienia z powodu nieszczęść cierpiących, wołając do Niej:

Raduj się, od głodu nas Wybawiająca.

Raduj się, wszelką szkodę przynoszącą istotę, od roślinnego świata Odpędzająca.

Raduj się, zasiewy oraz lasy i wszystko, co rośnie od zguby Ratująca.

Raduj się, rolników martwiących się Pocieszenie i Pokrzepienie Błogosławione.

Raduj się, z powodu smutku, zguby i nieszczęść cierpiących nas Wybawienie.

Kondakion 9.

Wszystka istota ludzka chwali Cię, wszyscy opiewają Cię, różnorodne wybawienie im Przynoszącą i zamiast smutkami radością Obdarzającą śpiewających: Alleluja.

Ikos 9.

Oratorzy wielce rozumni otumanieli, widząc Twe niezwłoczne oraz godne podziwu z powodu nieszczęść cierpiących wybawienie, i zamilkli, gdy my śpiewamy Tobie:

Raduj się, któraś przez cuda nas umocniła.

Raduj się, któraś nieszczęścia dzięki cudom unicestwiła.

Raduj się, któraś cudami nas uświadomiła.

Raduj się, któraś ikoną Twą nas uradowała.

Raduj się, z powodu smutku, zguby i nieszczęść cierpiących nas Wybawienie.

Kondakion 10.

Zbawić pragnąc każdą duszę ludzką, z miłością troszczysz się o nią, Przenajświętsza Dziewico, dopóki nie nauczysz śpiewać ją Synowi Twojemu: Alleluja.

Ikos 10.

Jakby ścianą świat chrześcijański chroniąc i każdą duszę od wrogów odgradzając, był znaleziony i przejawił się godny podziwu obraz Twój „Wybawienie z powodu nieszczęść cierpiących”, abyśmy wysławili go, pokłonili się jemu i uciekli się pod Twoją obronę, Matko Boża, wyśpiewując:

Raduj się, Wybawczyni nasza.

Raduj się, Nauczycielko nasza.

Raduj się, Wesele nasze.

Raduj się, Wieczna Radości nasza.

Raduj się, z powodu smutku, zguby i nieszczęść cierpiących nas Wybawienie.

Kondakion 11.

Śpiew nieustanny ofiarują Tobie przez Ciebie wybawieni oraz którzy dzięki Tobie ponownie radość odnaleźli i Bożemu Synowi Twojemu śpiewają radośnie: Alleluja.

Ikos 11.

Światłość roztaczającą pochodnią promienistą w mroku grzechu objawiła się nam Twoja ikona „Wybawienie z powodu nieszczęść cierpiących”, przeto my grzeszni radujemy się, mając taką cudowną ikonę Twoją w świątyni swojej jako poręczenie Twojej ku nam oraz ku parafii naszej łaskawości i mając nadzieję na matczyne modlitwy Twoje, a także niezwłoczne ich usłyszenie z uwielbieniem mówimy:

Raduj się, radości Źródło.

Raduj się, zmartwień Odpędzenie.

Raduj się, nieszczęść Umniejszenie.

Raduj się, wszelkiego spokoju Dawczyni.

Raduj się, z powodu smutku, zguby i nieszczęść cierpiących nas Wybawienie.

Kondakion 12.

Łaska od ikony Twojej „Wybawienie z powodu nieszczęść cierpiących” płynąca, uleczeń strujami obficie obdarzająca i serca radością ożywiająca pobudza wszystkich z wolnej woli śpiewać za Ciebie ( w podzięce), Matko, Synowi Twojemu i Bogu: Alleluja.

Ikos 12.

Opiewamy Twojej ikony godne podziwu odnowienie, sławimy w pieśniach Twoje miłosierne na nas wejrzenie i wielbiąc ( w pieśniach), śpiewamy:

Raduj się, ze śmierci i wiecznego ognia Wyrywająca.

Raduj się, martwych Wskrzeszająca.

Raduj się, przedśmiertelna nasza Nadziejo i Obrono.

Raduj się, po śmierci nasz Odpoczynku.

Raduj się, z powodu smutku, zguby i nieszczęść cierpiących nas Wybawienie.

Kondakion 13.

O Powszechnie Wysławiana, Najukochańsza Matko, okaż teraz miłosierdzie i zmiłuj się nad nami w okrutnych oraz bez wyjścia nieszczęściach znajdującymi się i Jedynemu Prawdziwemu, nas Wybawiającemu Bogu Zbawcy, naucz nas śpiewać: Alleluja.

(Kondakion ten powtórz trzykroć, a następnie ikos 1. i kondakion 1.)

Modlitwa.

Przenajświętsza Bogurodzico, zbaw nas !

Matko Boża, Pomoco i Obrono ! Gdy w potrzebie się znajdziemy, bądź nam wybawieniem – cierpiącym i ginącym za sprawą okrutnych nieszczęść, w Tobie bowiem nadzieję pokładamy i zawsze z całego serca (z całej duszy) Ciebie wzywamy: okaż miłosierdzie i pomóż, zlituj się i wybaw z powodu nieszczęść cierpiących oraz ginących nas ; z okrutnych sieci złego wyrwij, nakłoń ucho Twoje i nasze pełne łez, smutne modlitwy przyjmij oraz kiedy tylko zechcesz, obdarz pokojem i pociesz nas. Naucz nas posłuszeństwo Panu Bogu ofiarować z całego serca, z całej duszy, całą zaś istotą ( naszą) Syna Twego umiłować oraz owoce prac (naszych) godne Jemu ofiarować. Obdarz pokojem serca nasze, abyśmy w jednym duchu i wszystkimi uczynkami naszymi uwielbili Niemającego początku Ojca z Jednorodzonym Jego Synem i z Przenajświętszym, Dobrym i Życiodajnym Jego Duchem, a także Twe miłosierne Matczyne orędownictwo teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Koniec i Bogu chwała.

1 Przymiotnik; duszny w starej polszczyźnie dotyczył cech związanych z duszą.

2 Można także czytać na każdym „Raduj się” – „Raduj się( bądź pozdrowiona)”

tł. ks. Stanisław (Eustachy) Strach

Ten wpis został opublikowany w kategorii Akatysty ku czci Przenajświętszej Bogurodzicy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s