Archiwum autora: akatystarz

Akatyst przed ikoną Przenajświętszej Bogurodzicy „Wybawienie z powodu nieszczęść cierpiących”

Troparion ton 4. Jak najjaśniejsza gwiazda / zajaśniał dzięki Boskim cudom Twój obraz, / promieniami łaski i miłosierdzia Twego roztoczywszy blask w nocy nieszczęść. / Obdarz więc także nas, Wszechdobra Dziewico / – Wybawienie z powodu nieszczęść cierpiących, / uzdrowieniem … Czytaj dalej

Opublikowano Akatysty ku czci Przenajświętszej Bogurodzicy | Dodaj komentarz

Akatyst do świętego sprawiedliwego cudotwórcy Jana Kormiańskiego

Troparion, ton 4. Święty Boży, ojcze nasz sprawiedliwy Janie, / prezbitrze chwalebny owczarni Chrystusowej, / ciebie, któryś w świętości życie swe zakończył, / darem proroctwa i uzdrawiania Pan obdarzył, / a teraz w niedotkniętym rozkładem ciele z nami przebywając, / … Czytaj dalej

Opublikowano Akatysty ku czci Świętych Pańskich | Dodaj komentarz

Akatyst ku czci świętego męczennika archimandryty Grzegorza (Peradze)

Troparion, ton 4 Dobry bój stoczyłeś męczenniku Chrystusowy Grzegorzu, i niegodnych prześladowców oskarżyłeś, siebie jako ofiarę Bogu złożyłeś, przeto otrzymałeś koronę zwycięstwa, my zaś prosimy Ciebie, Grzegorzu, módl się do Chrystusa, Boga naszego, aby zbawił nasze dusze. Kondakion, ton 4 … Czytaj dalej

Opublikowano Akatysty ku czci Świętych Pańskich | Dodaj komentarz

Akatyst ku czci Zmartwychwstania Pańskiego

Chrystus zmartwychwstał! Zaiste zmartwychwstał! Troparion Wielkanocny – Paschalny: Chrystus powstał z martwych, Śmiercią śmierć podeptał, i będącym w grobach żywot darował. Kondakion 1. Wojewodo prześwietny i Panie, wiekuistej śmierci Zwycięzco, ja – Twój sługa na nowo stworzony, wybawiony od duszy … Czytaj dalej

Opublikowano Akatysty ku czci Świętej Trójcy | Dodaj komentarz

Akatyst ku czci Męki Pańskiej

Kondakion 1. O Waleczny Hetmanie i Panie niebios i ziemi, widząc Ciebie Króla nieśmiertelnego wiszącym na Krzyżu, całe stworzenie się przemieniło, niebo się przeraziło i poruszyły się posady ziemi: my zaś niegodni, z wdzięcznością Twoją za nas mękę adorując, wraz … Czytaj dalej

Opublikowano Akatysty ku czci Świętej Trójcy | Dodaj komentarz

Akatyst ku czci świętego pierwszego męczennika, archidiakona Stefana (Szczepana)

Troparion, ton 4. Dobry bój stoczyłeś pierwszy męczenniku Chrystusowy i apostole, i archidiakonie Stefa­nie, i prześladowców napiętno­wałeś niegodziwość; wieńcem męczeństwa przez prawicę z wysokości, zostałeś nagrodzony albowiem byłeś rękami nieprawych ukamienowany i do Boga zwracałeś się, wołając: Panie, nie poczytaj … Czytaj dalej

Opublikowano Akatysty ku czci Świętych Pańskich | Dodaj komentarz

Akatyst ku czci Przenajświętszej Bogurodzicy, przed Jej Ikoną „Niezwłocz­nie próśb Wysłuchująca” (Skoroposłusznica)

Troparion ton 4. Do Bogurodzicy pośpiesznie podążmy, w niesz­częściach znajdujący się, i do świętej ikony Jej dziś przypadnijmy, wołając w wierze z głębi serca: usłysz czym prędzej błaganie nasze, Dziewico, gdyż niezwłocz­nie próśb Wysłuchującą nazwałaś Siebie; Ciebie bo­wiem my słudzy … Czytaj dalej

Opublikowano Akatysty ku czci Przenajświętszej Bogurodzicy | Dodaj komentarz

Akatyst Bogu Wszechmogącemu w zgryzotach (w udręce grzechów)

Kondakion 1. Wodzu Zastępów i Panie, Ty jesteś radością i świętem Twoich sług. Gdzie jesteś Ty, tam zgryzoty znikają, gdzie Ciebie nie ma, tam wszelka radość dźwięczy pustką. Spójrz na mnie grzesznego: ginę w mojej niedoli. Okaż mi pomoc, kiedy … Czytaj dalej

Opublikowano Akatysty ku czci Świętej Trójcy | Dodaj komentarz

Akatyst ku czci Świętych Męczenników Wileńskich – Antoniego, Jana i Eustachego

Kondakion 1. Wybrani przez Boga, by świadczyć o wierze prawosławnej, święci męczennicy, mężnie odrzuciliście bezbożność pogan. Za wasze cierpienia przyozdobieni zostaliście koronami nieskazitelności przez samego Chrystusa – przeto i my wysławiając waszą pamięć, wołamy do was: Radujcie się, święci męczennicy … Czytaj dalej

Opublikowano Akatysty ku czci Świętych Pańskich | 1 komentarz

Akatyst ku czci Przenajświętszej Bogurodzicy, przed Jej Ikoną Częstochowską

Troparion, ton 4. Niezwyciężone Zwycięstwo, Władczyni Częstochowska, prastarej względem nas łaskawości naoczny Świadku, przyszłego zbawienia Strażniczko, przez skruchę uczyń nas nowymi wobec Nadchodzącego Króla. Kondakion, ton 6. Przechwalebna zawsze Dziewico, Matko Chrystusa Boga, zanieś naszą modlitwę przed Syna Twego i … Czytaj dalej

Opublikowano Akatysty ku czci Przenajświętszej Bogurodzicy | Dodaj komentarz