Archiwum autora: akatystarz

Akatyst ku czci świętych męczenników i darmoleczących Kosmy i Damiana

Troparion, ton 8. Święci darmoleczący i cudotwórcy Kosmo i Damianie, nawiedźcie lecząc niemoce nasze; darmo otrzymaliście, darmo obdarzcie nas. Kondakion ton 2. Łaskę otrzymawszy uleczeń, powszechnie obdarzacie zdrowiem doświadczających cierpień, lekarze, cudotwórcy przechwalebni; lecz przez wasze nawiedzenie zuchwalstwa nieprzyjaciół zniweczcie, … Czytaj dalej

Opublikowano Akatysty ku czci Świętych Pańskich | Dodaj komentarz

W jaki sposób należy odmawiać akatysty?

W jaki sposób należy odmawiać akatyst? Akatysty można odmawiać (czytać bądź śpiewać) w cerkwi lub w domu, dołączając je na końcu do modlitw porannych lub wieczornych. Można także je czytać w dowolnym czasie osobno. W takim przypadku kolejność czytania jest … Czytaj dalej

Opublikowano Lista | Dodaj komentarz

Akatyst ku czci świętych równych apostołom Metodego i Cyryla (autorstwa ojca Germana z Wałłamu)

Kondakion 1. Tocząc apostolską walkę zwyciężyliście ciemności niewiedzy i światłem poznania Boga oświeciliście lud słowiański, Metody i Cyrylu, równi apostołom. Nadal swym wstawiennictwem umacniajcie nas w wierze prawosławnej, od wszelkich nieszczęść ratujcie, nas, którzy z miłością do was wołamy: Radujcie … Czytaj dalej

Opublikowano Akatysty ku czci Świętych Pańskich | Dodaj komentarz

Akatyst ku czci przepodobnego Benedykta, cudotwórcy Nursyjskiego

Kondakion 1. Wybrańcze święty, ojcze, tobą – niczym światłem niegasnącym – Chrystus świat oświecił i rozpędził mroki biesowskie. Przeto my, zachwyceni Jego wyborem, wychwalamy ciebie jako pomocnika w każdej potrzebie, wzywając: Raduj się, Benedykcie, Nursyjski cudotwórco! Ikos 1. Anielskie życie … Czytaj dalej

Opublikowano Akatysty ku czci Świętych Pańskich | Dodaj komentarz

Akatyst ku czci Świętego i Życiodajnego Krzyża Pańskiego

Kondakion 1. Przyjdźcie wszyscy wyznający Chrystusa! Uczcimy święty Krzyż, na którym Chrystus, Król Chwały, rozpostarł ramiona, tym wróciwszy nam łaskę zabraną przekleństwem żmijowym. Ty, o najświętszy Krzyżu, masz w sobie siłę Chrystusa do drzewa przybitego. Tą siłą zbaw nas i … Czytaj dalej

Opublikowano Akatysty ku czci Świętej Trójcy | Dodaj komentarz

Akatyst przed przyjęciem Świętych Tajemnic Chrystusowych

Kondakion 1 Najpiękniejszy Oblubieńcze dusz i serc! Twoim przyobleczeniem człowieczego ciała i śmiercią na Krzyżu zaręczyłeś Sobie na zawsze cały ludzki ród. Dałeś nam jako zapewnienie życia wiecznego Najczystsze Ciało i Krew swoją, po które teraz i ja, niegodny, przychodzę … Czytaj dalej

Opublikowano Akatysty inne | Dodaj komentarz

Akatyst do Najsłodszego Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa

Kondakion 1 Arcyzwycięski Hetmanie i Boże, piekła pogromco, Ty wybawiłeś nas od wiecznej śmierci, dziękczynne pieśni przynosimy Tobie słudzy przez Ciebie stworzeni. Mając miłosierdzie niewypowiedziane od wszelkich bied wybaw nas, wzywających: Jezusie Synu Boży zmiłuj się nade mną. Ikos 1 … Czytaj dalej

Opublikowano Akatysty ku czci Świętej Trójcy | Dodaj komentarz

Akatyst do Ducha Świętego

Kondak 1 Adam z prochu ziemi utworzony, marna glina i popiół, do życia powstał, Duchem Twym Najświętszym ożywiony i widząc chwałę Twoją i wszechmoc, z niepojętej dla niego radości za dar życia, zawołał do Stwórcy swego: Alleluja! Ikos 1 Brzemię … Czytaj dalej

Opublikowano Akatysty ku czci Świętej Trójcy | Dodaj komentarz

Akatyst do Boga Ojca, Stworzyciela nieba i ziemi

Kondak 1 Aniołów Stwórco i wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, ja proch nędzny wyciągam ręce swoje do Ciebie, ogarnięty zachwytem nad stworzonym przez Ciebie światem, który dostrzegają moje oczy, wpatrzony w ciała niebieskie nad moją głową, łączę się z nimi … Czytaj dalej

Opublikowano Akatysty ku czci Świętej Trójcy | Dodaj komentarz

Akatyst do przepodobnego i bogonośnego Ojca naszego Serafima Cudotówrcy Sarowskiego

Kondak 1 Wybrany cudotwórco i przedziwny sługo Chrystusowy, niezawodny pomocniku i orędowniku nasz, przepodobny ojcze Serafinie! Wielbiąc Boga, który cię rozsławił, śpiewamy również tobie pieśń pochwalną. Ty zaś, mając ogromną śmiałość przed Zbawicielem, wybaw od wszelkich bied nas, którzy wołamy: … Czytaj dalej

Opublikowano Akatysty ku czci Świętych Pańskich | Dodaj komentarz