Archiwa kategorii: Akatysty ku czci Świętych Pańskich

Akatyst do świętego sprawiedliwego cudotwórcy Jana Kormiańskiego

Troparion, ton 4. Święty Boży, ojcze nasz sprawiedliwy Janie, / prezbitrze chwalebny owczarni Chrystusowej, / ciebie, któryś w świętości życie swe zakończył, / darem proroctwa i uzdrawiania Pan obdarzył, / a teraz w niedotkniętym rozkładem ciele z nami przebywając, / … Czytaj dalej

Opublikowano Akatysty ku czci Świętych Pańskich | Dodaj komentarz

Akatyst ku czci świętego męczennika archimandryty Grzegorza (Peradze)

Troparion, ton 4 Dobry bój stoczyłeś męczenniku Chrystusowy Grzegorzu, i niegodnych prześladowców oskarżyłeś, siebie jako ofiarę Bogu złożyłeś, przeto otrzymałeś koronę zwycięstwa, my zaś prosimy Ciebie, Grzegorzu, módl się do Chrystusa, Boga naszego, aby zbawił nasze dusze. Kondakion, ton 4 … Czytaj dalej

Opublikowano Akatysty ku czci Świętych Pańskich | Dodaj komentarz

Akatyst ku czci świętego pierwszego męczennika, archidiakona Stefana (Szczepana)

Troparion, ton 4. Dobry bój stoczyłeś pierwszy męczenniku Chrystusowy i apostole, i archidiakonie Stefa­nie, i prześladowców napiętno­wałeś niegodziwość; wieńcem męczeństwa przez prawicę z wysokości, zostałeś nagrodzony albowiem byłeś rękami nieprawych ukamienowany i do Boga zwracałeś się, wołając: Panie, nie poczytaj … Czytaj dalej

Opublikowano Akatysty ku czci Świętych Pańskich | Dodaj komentarz

Akatyst ku czci Świętych Męczenników Wileńskich – Antoniego, Jana i Eustachego

Kondakion 1. Wybrani przez Boga, by świadczyć o wierze prawosławnej, święci męczennicy, mężnie odrzuciliście bezbożność pogan. Za wasze cierpienia przyozdobieni zostaliście koronami nieskazitelności przez samego Chrystusa – przeto i my wysławiając waszą pamięć, wołamy do was: Radujcie się, święci męczennicy … Czytaj dalej

Opublikowano Akatysty ku czci Świętych Pańskich | 1 komentarz

Akatyst ku czci świętych męczenników i darmoleczących Kosmy i Damiana

Troparion, ton 8. Święci darmoleczący i cudotwórcy Kosmo i Damianie, nawiedźcie lecząc niemoce nasze; darmo otrzymaliście, darmo obdarzcie nas. Kondakion ton 2. Łaskę otrzymawszy uleczeń, powszechnie obdarzacie zdrowiem doświadczających cierpień, lekarze, cudotwórcy przechwalebni; lecz przez wasze nawiedzenie zuchwalstwa nieprzyjaciół zniweczcie, … Czytaj dalej

Opublikowano Akatysty ku czci Świętych Pańskich | Dodaj komentarz

Akatyst ku czci świętych równych apostołom Metodego i Cyryla (autorstwa ojca Germana z Wałłamu)

Kondakion 1. Tocząc apostolską walkę zwyciężyliście ciemności niewiedzy i światłem poznania Boga oświeciliście lud słowiański, Metody i Cyrylu, równi apostołom. Nadal swym wstawiennictwem umacniajcie nas w wierze prawosławnej, od wszelkich nieszczęść ratujcie, nas, którzy z miłością do was wołamy: Radujcie … Czytaj dalej

Opublikowano Akatysty ku czci Świętych Pańskich | Dodaj komentarz

Akatyst ku czci przepodobnego Benedykta, cudotwórcy Nursyjskiego

Kondakion 1. Wybrańcze święty, ojcze, tobą – niczym światłem niegasnącym – Chrystus świat oświecił i rozpędził mroki biesowskie. Przeto my, zachwyceni Jego wyborem, wychwalamy ciebie jako pomocnika w każdej potrzebie, wzywając: Raduj się, Benedykcie, Nursyjski cudotwórco! Ikos 1. Anielskie życie … Czytaj dalej

Opublikowano Akatysty ku czci Świętych Pańskich | Dodaj komentarz

Akatyst do przepodobnego i bogonośnego Ojca naszego Serafima Cudotówrcy Sarowskiego

Kondak 1 Wybrany cudotwórco i przedziwny sługo Chrystusowy, niezawodny pomocniku i orędowniku nasz, przepodobny ojcze Serafinie! Wielbiąc Boga, który cię rozsławił, śpiewamy również tobie pieśń pochwalną. Ty zaś, mając ogromną śmiałość przed Zbawicielem, wybaw od wszelkich bied nas, którzy wołamy: … Czytaj dalej

Opublikowano Akatysty ku czci Świętych Pańskich | Dodaj komentarz

Akatyst ku czci świętego Mikołaja Cudotwórcy, arcybiskupa Miry Licejskiej

Kondak 1 Arcyzwycięski Cudotwórco, szczególnie miły Chrystusowi, wylewający nam wszystkim drogocenny olej miłości dla świata i niewyczerpane morze cudów, wysławiam Cię z miłością, święty Mikołaju; Ty który masz śmiałość przystępować do Boga, uratuj nas od wszelkiego nieszczęścia, abym zawołał do … Czytaj dalej

Opublikowano Akatysty ku czci Świętych Pańskich | Dodaj komentarz

Akatyst ku czci świętego męczennika – młodzianka Gabriela Zabłudowskiego

Troparion, głos 5. Święte Dziecię Gabrielu, ty za Przebitego za nas przez złych judejczyków okrutnie, także przez nich byłeś przekłuty w żebra i za Wykrwawionego za nas całe ciało na wykrwawienie i straszliwe rany oddałeś, teraz zaś ku sławie wiecznej … Czytaj dalej

Opublikowano Akatysty ku czci Świętych Pańskich | Dodaj komentarz